Aktiv maddə:    %50 Iprodione

Formulyasiya:   WP (Suda həll olunan toz)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Pomidor Boz kif (Botrytis cinerea) 75 qr/100 lt. su. İkinci çiçəktən etibaren 10 gün arayla 7 gün
Tez yarpaq yanığı (Alternaria solani) 100 qr/100 lt. su. İlk ləkələr görüldüyü zamandan etibaren 10 gün arayla 7 gün
Xiyar Ağ çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum) 75 qr/100 lt. su Şitillərin replantasiyasında 20 gün sonra başlanır.10 gün sonra ikinci dərmanlama keçirilir. 7 gün
Bağ * Boz kif (Botrytis cinerea) 75 qr/100 lt. su Meyvələr yetişməyə başlamadan öncə 14 gün
Ərik Monilya (Monilia laxa) 150 qr/100 lt. su Biri çiçək başlanğıcında, digəri %90-100 çiçəktə olmak üzərə iki dərmanlama 14 gün
Badımcan (istixana) Boz kif (Botrytis cinerea) 75 qr/100 lt. su Xəstəliyin ilk əlamətləri görüldüyü zaman dərmanlamağa başlanır. 7 gün
Sitrus Qəhvəyi ləkə xəstəliyi (Alternaria alternata f.sp citri) 100 qr/100 lt. su Ətrafda ilk xəstəlik əlamətləri görüldüyü zaman dərmanlamağa başlanır. 14 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf