Aktiv maddə:  800,0 q/kq kükürd

Formulyasiya:  Suda həll olunan qranul

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Bağ Oidium (Uncinula necator) 400 q / 100 l su 7 gün
Meyvə Alma unlu şehi (Podosphaera leucotricha) 400 q / 100 l su 7 gün
Şəftalı unlu şehi (Sphaerotheca pannosa) 400 q / 100 l su 7 gün
Dekorativ bitkilər Qızılgül unlu şehi (Sphaerotheca pannosa) 400 q / 100 l su -
Begoniya oidiumu (Oidium begoniae) 300-350 q / 100 l su -
Tərəvəz Qabaqkimilərdə unlu şeh (Erysiphae cichoracearum) 300 q / 100 l su 7 gün
Noxud antraknozu (Ascochyta rabiel) 300 q / 100 l su 7 gün
Badımcanda unlu şeh (Leveillula taurica) 400 q / 100 l su 7 gün
Soğan mildiyösu (Peronospora destructor) 300 q / 100 l su 7 gün
Paxla pası (Uromyces phaseoli) 300 q / 100 l su 7 gün
Bağ Üzüm fır gənəciyi (Eriophyes vitis) 490 q / 100 l su 7 gün
Meyvə Meyvə ağacı gənələri (Tetranychus viennensis, Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) 400 q / 100 l su 7 gün
Sitruslar Sistrusların tumurcuk gənəsi (Aceria sheldoni) 600 q / 100 l su 7 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf