Aktiv maddə: 14 % Mis-xloroksid 34 % Sineb

Formulyasiya:  Suda həll olunan toz

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Armud Gavalı Şəftalı Ərik Gilas Üzüm Dəmgil (Venturia inaegualis) Dəmgil (Venturia pirina) Klasterosporioz (yarpaq deşikliyi), monilioz, yarpaq qıvrılması 4.0 kq 4.0 kq 4.0 kq -
Pomidor Fitoftoroz (Phytophtora infestans) Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria solani) 3.0 kq -
Xiyar Unlu şeh (Peronospora) 3.0 kq -
Kartof Fitoftoroz (Phytophtora infestans) 3.0 kq -
Soğan Peronosporioz (Peronospora destuctor) 4.0 kq -
Şəkər çuğunduru Serkosporoz (yarpaq ləkəliyi)(Sercospora betcola) 4.0 kq -
Tütün Peronosporioz (Peronospora tabacina) 4.0 kq -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf