Aktiv maddə:      150 gr/l Fenoconazole + 150 qr/l

Formulyasiya:       Emulsiya konsentratı (EC)                                                                            

 

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Buğda Septoriya yarpaqləkəsi (Septoria tritici) Sarı pas (Puccinia striiformis) Qəhvərəngli Pas (Puccinia recondita tritici) Qara Pas (Puccinia graminis tritici) 400 ml/ha 21 gün
Şəkər çuğunduru Yarpaq ləkə xəstəliyi (Cercospola beticola) 300 ml/ha 21 gün
Sitrus Qəhvərəngli Ləkə (Alternaria graminis) 500 ml/ha 21 gün
Antepfıstıq Qarazəng (Pseudocercospora pistacina) 21 gün
Qarpız Alternarya yarpaqyanıqlığı (Alternaria cucumerina) 500 ml/ ha 21 gün
Yerfıstığı Serkospora yarpaq ləkəsi (Cercospora arachidicola) -
Nar Qəhvərəngli Ləkə (Alternaria alternata ) Qəhvərəngli Ləkə (Alternaria alternata ) 21 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf