Aktiv maddə: 250 qr/l Difenoconazole

Formulyasiya:   EC (Emulsiya konsentratı)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Qara ləkə (Venturia inaequalis) 10 ml/100 lt su 14 gün
Armud Qara ləkə (Venturia pyrina) 10 ml/100 lt su 14 gün
Şəkər çuğunduru Yarpaq ləkəsi xəstəliyi (Cercospora beticola) 30 ml/da 14 gün
Şəkər çuğunduru Mildiyö (Erysiphe betae) 20 ml/da 14 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf