Aktiv maddə:    %25 Tebuconazole

Formulyasiya:  WP (Suda həll olunan toz)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Pomidor Tez yarpaq yanıqlığı (Alternaria solani) 50 qr/100 l su 7 gün
Alma Kif (Podosphaera leucotricha) 25 qr/100 l su 14 gün
Qara ləkə (Venturia ineaqualis) 25 qr/100 l su -
Taxıl Sarı pas (Puccina striiformis) 75 qr/da -
Septorya yarpaq ləkəsi (Septoria tritici) 75 qr/da -
Ərik Monilya (Sclerotinia laxa) 60 qr/100 l su 14 gün
Armud Qara ləkə (Venturia pyrina) 25 qr/100 l su 14 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf