Təsiredici maddə : 450 g/l Prochloraz 

Formulyasiya: EC

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Buğda Arpa Kökboğazı xəstəlikləri (Pseudocercosporella herpotrichoides) (Rhizoctonia cerealis) (Fusarium culmorum) 100 ml/da kollanma ilə təpə yarpağı arasındakı dövrə 35 gün
Arpa Unlu şeh (Erysiphe graminis) 100 ml/ da İlk xəstəlik əlamətləri görüldüyündə 35 gün
Mədəni göbələk Hörümçək ağı xəstəliyi (Cladobotryum dendroides) 1,25 ml/ m2 10 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf