Aktiv maddə:  700 qr/kq metiram

Formulyasiya:  Suda həll olunan qranullar

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Meyvədə və yarpaqlarda dəmgil 2.5 kq/he 20 gün
Üzüm Üzüm Mildiyö, qırmızılıq, qara çürümə, qara ləkəlik, antraknoz 1.2 kq/he 30 gün
Pomidor Fitoftora, alternarioz, ləkəlik 2.0-2.5 kq/he -
Xiyar Perenosporioz, antraknoz, askoxitoz, ləkəlik 2.0 kq/he -
Kartof Fitoftora, alternarioz 2.0-2.5 kq/he -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf