Aktiv maddə:   600 qr/l Fosforoz turşusu

Formulyasiya:  Suda həll olunan konsentrat

 

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Pomidor (tarla, istixana) Fitoftora (Phytopthora infestans) 300 ml/100 lt su -
Üzüm Mildiu (Plasmopara viticola) 300 ml/100 lt su -
Tütün Peronosporioz (Peronospora hyoscyami f.sp tabacani) 300 ml/100 lt su -
Moruq Mildiu (Bremia lactucae) 275 ml/100 lt su -
Xiyar (istixana) Yalançı unlu şeh (Pseudoperonospora cubensis) 275 ml/100 lt su -
Kartof Fitoftora (Phytopthora infestans) 300 ml/da -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf