Aktiv maddə:   640 qr/kq Mankozeb + 80 qr/kq Simoksanil

Formulyasiya:  Suda həll olunan toz

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Kartof, Pomidor (tarla) Fitoftora Alternarioz 400-600 lt/hе Veqetasiya müddətində proflaktik çiləmə. Sonra çiləmələr 7-14 gün fasilə ilə aparılır.
Üzüm Mildiyö 800-1000 lt/hе Veqetasiya müddətində proflaktik çiləmə.
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf