Aktiv maddə: 300 qr/l Pyrimethanil

Formulyasiya:  SC (Suspenziya konsentrantlı)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Bağ * Boz kif (Botrytis cinerea) 100 ml/100 lt su 21 gün
Pomidor Boz kif (Botrytis cinerea) 125 ml/100 lt su 3 gün
Alma Qara ləkə (Venturia inaequalis) 50 ml/100 lt su 14 gün
Bibər (istixana) Boz kif (Botrytis cinerea) 125 ml/100 lt su 3 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf