Aktiv maddə:  250 qr/l TRİADİMENOL

Formulyasiya:   Emulsiya Konsentratı (EC)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Taxıl Unlu şeh (Erysiphe sp.) 50 ml/da 35
Üzüm Oidium (Uncinula necator) 10 ml/100 l su 7
Xiyar (istixana) Unlu şeh (Erysiphecichoracearum) 20 ml/100 l su 7
Pomidor (istixana) Unlu şeh (Leveillula taurica) 40 ml/100 l su 3
Bibər (istixana) Unlu şeh (Leveillula taurica) 40 ml/100 l su 3
Şaftalı Unlu şeh(Sphaerotheca pannosa) 40 ml/100 l su 7
Badımcan (istixana) Unlu şeh (Leveillula taurica) 40 ml/100 l su 7
Çiyələk (Tarla) Unlu şeh (Sphaerotheca macularis) 40 ml/100 l su 3
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf