Aktiv maddə: % 26,7 Boscalid ve % 6,7 Pyraclostrobin 

Formulyasiya:  WG (Suda həll olunan qranul

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Pomidor Badımcan Bibər (istixana) Boz çürümə (Botrytis cinerea) 150 qr / 100 l su 3 Gün
Pomidor (istixana) Mildiyö (Leveillula taurica) 60 qr / 100 l su 3 Gün
Pomidor (Tarla) Mildiyö (Leveillula taurica) 100qr /da 3 gün
Xiyar (istixana) Ağ çürüklük (Scerotinia sclerotiorum) 150 qr / 100 l su 3 gün
Çiyələk Boz çürümə (Botrytis cinerea) 150 qr / 100 l su 3 gün
Qarpız Alternaria tez yarpaq yanığı (Alternaria solani, Alternaria cucumenna) 100qr /da 3 gün
Ərik Monilya (Sclerotinia laxa) 100 qr / 100 l su 7 gün
Gilas Şəftalı Monilya (Sclerotinia laxa) 75 qr / 100 l su 7 gün
Kartof Tez yarpaq yanığı (Alternaria solani) 100qr /da 3 gün
Soğan Soğan pası (Puccinia pom) 150qr /da 7 gün
Kök Mildiyö (Erysiphe heraclei, Leveillula taurica) 150qr /da 1 Gün
Kahı Ağ çürüklük (Scerotinia sclerotiorum) 150 qr / 100 l su 7 gün
Ot Torpaq mənşəli xəstəliklər (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.) 150qr /da -
Qərənfil (istixana) (Dianthus caryophyllus) Məhv edən xəstəliyi (Rhizoctonia spp.) 150 qr / 100 l su -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf