Aktiv maddə:  75 % zineb

Formulyasiya: Suda həll olunan toz

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Dəmgil (Venturia inaequalis) 4-8 kq/he 20 gün
Armud Dəmgil (Venturia pirina) 4-8 kq/he 20 gün
Gavalı Pas (Tranzshelia prunispinusae) Polistiqamos (Polistiqama rubrum) 4-8 kq/he 20 gün
Şəftalı Gilas Ərik Yarpaq deşikliyi (Kesterosporioz) Kokkomikoz, monolioz, yarpaq burulması və s. ləkəliklər 4-8 kq/he 20 gün
Üzüm Mildiö (Plasmophara viticola) Antraknoz 6 kq/he 40 gün
Pomidor Fitoftoroz (Phitophtora infestans) Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria solani) Septorioz (Septoria lycopersici) 2.4-3.2 kq/he 20 gün
Xiyar Yalançı unlu şeh (Pseudoperonospora cubensis) 2 -4 kq/he 20 gün
Soğan Peronosporoz (Peronospora destructor) 2 -4 kq/he 20 gün
Kartof Fitoftora (Phytophtora infestans) 2.4-3.2 kq/he 20 gün
Kələm Peronosporioz (Peronospora parasitica) 20 - 25 kq/he 20 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf