Aktiv maddə:  360 qr/l Hymexazol

Formulyasiya:  SL (Suda həll olunan konsentrat)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Pomidor Məhv edən (Damping-off) (Fusarium spp.,Pythium spp.) 150 ml/100 l su (3l/m2 məhlul) 7 gün
Tütün Məhv edən (Damping-off) (Fusarium spp.,Pythium spp) 200 ml/100 l su (3l/m2 məhlul) -
Bibər (istixana) Torpaq mənşəli xəstəlik amilləri (R.solani, Fusarium spp.) 500 ml/da (Damlama sulama) 3 gün
Xiyar Məhv edən (Fusarim spp.) Pythium spp 300 ml/100 l su (3l/m2 məhlul) 7 gün
Banan Fusarium solğunluk (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) 750 ml/da (Damlama sulama) -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf