Aktiv maddə:   500.0 qr/kq metil krezoksimi

Formulyasiya:  (Suda həll olunan qranul)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Qara ləkə, oidium, his bağlamış ləkə, alternarioz, yarpaq ləkəliyi, saxlanılma zamanı meyvələrin çürüməsi (monilioz, kif, penicilliosis, acılıq) 140 qr/he Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. Vegetasiya dövründə səpilmə. 1000-1500 l/he ağacların hündürlüyü 3 m gədər olmaq şərti ilə. Bu dərmanın tətbiqindən öncə və sonra strobilurindən fərqli təsirə malik funqisiddən istifadə et 35 (3)
Armud Qara ləkə, oidium, his bağlamış ləkə, alternarioz, yarpaq ləkəliyi, saxlanılma zamanı meyvələrin çürüməsi (monilioz, kif, penicilliosis, acılıq) 260 qr/he Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. Vegetasiya dövründə səpilmə. 1500 l/he ağacların hündürlüyü 4 m gədər olmaq şərti ilə. Bu dərmanın tətbiqindən öncə və sonra strobilurindən fərqli təsirə malik funqisiddən istifadə etmək 35 (3)
Pomidor açıq torpaqda oidium, fitofrotoz 200-300 qr/he Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. Vegetasiya dövründə səpilmə. 400 l/he. Gələn il vegetasiya dövründə həmin plantasiyada bitkilərin dəyişdirilməsi zəruridir. 10 (2)
Pomidor müdafiyə olunan torpaqda oidium, fitofrotoz 200-300 qr/he Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. Vegetasiya dövründə səpilmə. 400 l/he. Gələn il vegetasiya dövründə həmin plantasiyada bitkilərin dəyişdirilməsi zəruridir. 5 (2)
Pomidor müdafiyə olunan torpaqda oidium, fitofrotoz 200-300 qr/he Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. Vegetasiya dövründə səpilmə. 800-1000 l/he. Gələn il vegetasiya dövründə həmin plantasiyada bitkilərin dəyişdirilməsi zəruridir. 5 (2)
Xiyar açıq oidium, mildiyö Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. 10 (2)
Xiyar açıq torpaqda Vegetasiya dövründə səpilmə. 800 l/he. Gələn il vegetasiya dövründə həmin plantasiyada bitkilərin dəyişdirilməsi zəruridir. -
Xiyar müdafiyə olunan torpaqda 200 qr/he Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. Vegetasiya dövründə səpilmə. 1000-1500 l/he. Gələn il vegetasiya dövründə həmin plantasiyada bitkilərin dəyişdirilməsi zəruridir. 2 (2)
Üzüm oidium, mildiyö 150-200 qr/he Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. Vegetasiya dövründə səpilmə. 1000 l/he ağacların hündürlüyü 3 m gədər olmaq şərti ilə. Bu dərmanın tətbiqindən öncə və sonra strobilurindən fərqli təsirə malik funqisiddən istifadə etm 10 (3)
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf