Aktiv maddə:  50% karbendazim

Formulyasiya: Suda həll olunan toz

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Armud Dəmgil (Venturia inaegualis) Unlu şeh (Podosphaera sp) 30-50 qr I-ci çiləmə çiçək gözləri qabardıqda II-ci çiləmə rozet dövrəsində III-cü çiləmə çiçək tac yarpaqların 90 % töküldükdən sonra 3 dəfə aparılır. Anbarlanacaq meyvə 3-4 həftə öncə 50 qr/100 lt su norması ilə dərmanlanır. Meyvə yığıldıqdan sonra 150 qr/1
Anbar çürüklüyü (Glorosporium spp) 50-150 q
Ərik Şəftalı Albalı Gilas Heyva Moniliya (Monilia sp) 50-150 q Çiçəkləmə başlanğıcında və tam çiçək dövründə olmaqla iki çiləmə aparılır.
Pomidor Bibər Badımcan Yemş Qarpız və s. Unlu şeh (Erysiphe spp), Septoriya-yarpaq ləkəliyi (Septoria spp) Kök çürüklüyü (Rhizoctonia spp) 50-75 qr 50-75 qr Xəstəlik əlamətləri görünən kimi 10-15 gün ara ilə çiləmə aparılmalıdır. Şitilliklərdə və istixanalarda xəstəliklə mübarizə üçün 100 lt suya 50-75 qr normasında bir məhlul hazırlanır. Şitillər bu məhlulla sulanır. Parniklərdə isə hər bitki k
Çəltikdə Düyü yanığı (Pyricularia spp) 150 qr/da Xəstəlik əlamətləri göründükdə 10 gün ara ilə 3-4 çiləmə aparılır.
Sitrus Yaşıl çürüklük (Penicilium spp) 60 qr 100 lt suya 50 qr Takistin əlavə olunur. Alınan məhlulda anbarlanan limon, portağalı və s meyvələr 1 dəqiqə müddətində saxlanılaraq anbarlanır
Üzüm Oidium (Uncinula necator) 60 qr Çiçəkləmədən əvvəl zoğlar 25-30 sm olduqda 14 gün ara ilə çiləmə aparılır.
Şəkər çuğunduru Yarpaq ləkəliyi (Cercospora beticola) 40 qr/da -
Kartof Çürümə- rizoktonioz 200-300 qr/1 ton toxuma -
Buğda Sürmə, kök çürüməsi və b. xəstəliklər 1,5 kq/1 ton -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf