Aktiv maddə: 250 q/l Propikonazol

Formulyasiya:  Emulsiya konsentratı

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Buğada Unlu şeh xəstəliyi, qonur, sarı və gövdə pası, helmintosporioz ləkəliy, septorioz 500 qr/he 300 l/he Vegetasiya dövründə dərmanlama -
Arpa Torşəkilli və tünd qonur ləkəlik, unlu şeh, pas, rinxosporioz 500 qr/he 300 l/he Vegetasiya dövründə dərmanlama -
Çovdar Qonur və gövdə pası, septorioz, inxosporioz, serkosporeloz, unlu şeh 500 qr/he 300 l/he Vegetasiya dövründə dərmanlama -
Yulaf Tac pası, qırmızıya calan qonur ləkəlik 500 qr/he 300 l/he Vegetasiya dövründə dərmanlama -
Qara qarağat (ana yuvalar, tingliklər hündürlüyü 2 m artıq olmayan) Amerikan unlu şehi, antraknoz, septorioz Amerikan unlu şehi 1,5 kq/he 0.15% məhlul Vegetasiya dövründə dərmanlama 400-500 qr/he 0.05% məhlul Vegetasiya dövründə dərmanlama -
Efir yağl qızılgül Pas 500 qr/he 0.08% məhlul Vegetasiya dövründə dərmanlama -
Cəmən yoncası Antraknoz, askoxitoz, qonur ləkəlik 1 kq/he 0.2% məhlul Vegetasiyanın ikinci ilinin şitillərinin cücərməsi dövründə dərmanlama -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf