Aktiv maddə: 8,0 % metalaksil (sistem) 64,0 -mankozeb (kontakt)

Formulyasiya:  (Suda həll olunan toz)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Kartof Fitoftora 2,0-2,5 kq/he 400-500 l/he 20 gün
Pomidor Fitoftora Alternarioz 2,5 kq/he 600-800 l/he 10 gün
Xiyar (tarla) Perenosporoz 2,5 kq/he 800-1000 l/he 3 gün
Xiyar (istixana) Perenosporoz 2,5 kq/he 1000-1200 l/he 20 gün
Soğan Perenosporoz 2,5 kq/he 300-500 l/he 20 gün
Üzüm Mildiyö 2,5 kq/he 600-800 l/he 20 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf