IQC

Valsaton

Aktiv maddə:  50% Triadimefori

Formulyasiya: Suda həll olunan toz

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Dəmgil (Venturia inaequalis) Unlu şeh (Podosphaera leucotricha) 0.4 kq/1000 lt su
Armud Dəmgil (Venturia pirina) Unlu şeh (Podosphaera leucotricha) 0.4 kq/1000 lt su
Üzüm Oidium (Uncinula necator) Boz çürümə (Botrytis cinerea) 0.25-0.35 kq/1000 lt su
Çəyirdəkliklər (Gavalı, Şəftalı, Gilas, Ərik və s.) Yarpaq yırtılması, meyvə çürüməsi, moniliya (Monilia fructigena) 0.15-0.20 kq/1000 lt su
Pomidor (istixana) Fitoftora (Phytophthora isfestan) 0.06-0.10 kq/1000 lt su
Xiyar (istixana) Unlu şeh (Erysiphe cichoracearum) 0.20-0.60 kq/1000 lt su
Xiyar (tarla) Unlu şeh (Erysiphe cichoracearum) 0.12 kq/1000 lt su
Qızılgül (istixana) Pas (Phragmidium tuberculatum) Unlu şeh (Podosphaera pannosa) 0.75 – 1.0 kq/1000 lt su
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf