Aktiv maddə:    80 % mankozeb

Formulyasiya:  (Suda həll olunan toz)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Qara ləkə, Pas 2,5 kq/he** 21 gün
Xiyar (tarla) Perenosporoz 2,0 kq/he 14 gün
Xiyar (istixana) Perenosporoz 2,0 kq/he 7 gün
Pomidor (tarla) Fitoftora Makrosnorioz Alternarioz 2,0 kq/he 14 gün
Pomidor (istixana) Fitoftora Makrosnorioz Alternarioz 2,0 kq/he 7 gün
Kartof Fitoftora 2,0-2,5 kq/he 14 gün
Badımcan Fitoftora 2,0-2,5 kq/he 14 gün
Tərəvəz şitilləri Şitildə kök çürüməsi 2,0 kq/he 28 gün
Taxıl Pas 2,0 kq/he 28 gün
Yemiş Qarpız Antraknoz 2,0 kq/he 7 gün
Tütün Perenosporoz 2,0 kq/he -
Üzüm Mildiyö, qara çürümə 2,0 kq/he 21 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf