Aktiv maddə:   200g/l Carboxin+200g/l thiram

Formulyasiya:  (Suda həll olunan toz)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Buğda Sürmə (Tilletia foetida) (Tilletia caries) 300 ml/100 kg toxuma -
Pambıq Fidan kök çürüklüyü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Pythium spp.) 400 ml / 100 kq toxuma (məhdud pambıq toxumu) 500 ml / 100 kq toxuma (az paxta pambıq toxumu) 600 ml / 100 kq toxum (çox fuzz pambıq toxumu) -
Arpa Kapalı rastık (Ustilago hordei) 300 ml/100 kg toxuma -
Buğda Rastık (Ustilago tritici) 300 ml/100 kg toxuma -
Taxıl yanıqlığı, Kök ve kök boğazı çürüklüğü (Fusarium spp.) 300 ml/100 kg toxuma -
Qağıdalı Toxum və kök çürük, Toxum böhranı [Fusarium verticillioides(Fusarium moniliforme)] 250 ml/100 kg qarğıdalı toxumu -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf