Aktiv maddə:   500 qr/lt Metrafenone

Formulyasiya: SC (Suspenziya konsentrantlı) 

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Bağ (üzüm) Oidium (Uncinula necator) 20 ml/100 l su 28 Gün
Bağ (yarpaq) Oidium (Uncinula necator) 20 ml/100 l su 28 gün
Xiyar (istixana) Unlu şeh xəstəliyi (Erysiphe cichoracearumç Sphaerotheca fuliginea) 20 ml/100 l su 1 gün
Bibər (istixana) Unlu şeh xəstəliyi (Leveillula taurica) 20 ml/100 l su 3 gün
Pomidor (istixana və tarla) Unlu şeh xəstəliyi (Leveillula taurica) 20 ml/100 l su 3 gün
Badımcan (istixana və tarla) Unlu şeh xəstəliyi (Leveillula taurica) 20 ml/100 l su 3 gün
Yunan balqabağı Unlu şeh xəstəliyi (Erysiphe cichoracearumç Sphaerotheca fuliginea) 25 ml/100 l su 3 gün
Yemiş Unlu şeh xəstəliyi (Erysiphe cichoracearumç Sphaerotheca fuliginea) 25 ml/100 l su 1 gün
Qarpız Unlu şeh xəstəliyi (Erysiphe cichoracearumç Sphaerotheca fuliginea) 20 ml/100 l su 1 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf