Red Card
ZƏHƏRLİDİR
UŞAQLARDAN ƏLÇATMAZ YERLƏRDƏ SAXLAYIN
AÇILMADAN VƏ İSTİFADƏ ETMƏDƏN ÖNCƏ TƏHLÜKƏSİZLİK QAYDALARINI OXUYUN
Suda həll olunan qranullar
 
İSTIFADƏ QAYDALARI:
Məhdudiyyətlər
RED CARD 80W preparatını pH səviyyəsi 3.0-dən aşağı və yaxud 8.5-dən yuxarı olan suda həll ETMƏYİN
Hazır olan spreyi 6 saatdan çox  SAXLAMAYIN
 
Məhsul
Zərərverici
Məsarif norması
Gözləmə müddəti
Şərhlər
Dekorativ kələm
Kələm qurdu (Crocidolomia pavonana)
Kələm ağ kəpənəyi (Pleris rapae)
470-940 qr/ha
7
21
Zərərvericinin təsiri gücündən asılı olaraq məsləhət olunan dozada çiləyin. Zərərverici sayını nəzərdə tutun. Kiçik tırtıllar üçün aşağı doza və daha güclü tırtıllar üçün daha yüksək dozadan istifadə edin. Tövsiyə edilən dərəcədə qeyri-ionlu bir nəmləndirici maddə əlavə edin.
Pambıq
Yarpaqbükən (Budworms)
Pambıq sovkası (Helicoverpa spp.)
940 qr və yaxud 1.2 kq/ha
21
 
235-470 qr/ha + uyğun larvasidin qeyd olunmuş norması
Bu məhsulun ovisidal və larvisidal fəaliyyəti var. Ovisidal və larvisidal doza: Çiləmə yumurta, yalnız kiçik və ya kiçik sürfələr üzərində aparılmalıdır. Ən effektiv zaman yumurtadan çıxma zamanıdır. Yüngül və orta dərəcəli yoluxmalarda daha aşağı doza və daha ağır yoluxmalarda daha yüksək dozadan istifadə edin. Tətbiq edildikdən sonra zərərli nüfusları yaxından izləyin. Nəzarəti saxlamaq üçün lazım olan təqdirdə tətbiqetməni təkrarlayın. Hədəf sahələrini əhatə etməyini təmin edin. Sürfələr effektiv nəzarətdə olmaq üçün müalicə sahələrində qidalanmalıdır. Daha böyük sürfələr və toxum qozalarında qidalanan sürfələr nəzarət oluna bilmirlər.
Ovisidal doza: Ovisidal dozalar uyğun larvisidin yalnız qeyd olunmuş dozalarında bak qarışımınında istifadə oluna bilərlər.
Yumurtadan çıxmadan həmən öncə yumurtalara tətbiq edilir və zərərvericilərə nəzarət edilir. Terminala 3 yumurtadan az sıxlıq şəraitində aşağı dozadan istifadə edin. Daha böyük (8 mm) sürfələr və daha böyük sıxlıq şərtində daha böyük dozadan istifadə edin. Nəzarəti təmin etmək üçün tətbiqetməni təkrar edin. Hədəf sahələrini əhatə etməyini təmin edin.       
Paxlalılar (Yaşıl lobya, soya, maş, yem paxlası, noxud)
Yarpaqbükən (Budworms)
Pambıq sovkası (Helicoverpa spp.)
235-350 qr/ha
21
Çiləmə yumurtaların açılması zamanı aparılmalıdır və zərərvericiləri nəzarətinizdə saxlayın. Yumurtalar və çox kiçik sürfələr (3mm gədər) üçün aşağı dozada, kiçik sürfələrdə (7mm gədər) və zərərvericilərin kütləvi hücumu zamanı yuxarı dozada dərman tətbiq edilir. Lazım olduğu təqdirdə nəzarəti saxlamaq üçün çiləməni təkrarlayın. Hədəf sahələrini əhatə etməyini təmin edin. 
Tütün
Yarpaqbükən (Budworms)
Pambıq sovkası (Helicoverpa spp.)
 
Tütün qarışcısı (Chrysodeixis spp.)
33 qr/100 l su
21
Çiləmə yumurtaların açılması zamanı aparılmalıdır və zərərvericiləri nəzarətinizdə saxlayın. Lazım olduğu təqdirdə nəzarəti saxlamaq üçün çiləməni təkrarlayın. Bitkinin boyuna əsaslanaraq su həcmini çoxaldaraq hədəf sahələrini əhatə etməyini təmin edin. 
UYĞUN QANUNVERİK NDƏN STİQ OLUNMADIĞI HALDA BU ETİKETDƏ STƏLMƏN QSƏD RZLƏRDƏ İSTİFADƏ ETMƏN.
EV BAĞINDA İSTİFADƏ ETMƏN.
ZLƏDDƏTLƏRİ:
Dekorativ m, Qarğıdalı, Şər qarğıdalısı: TBİQDƏN SONRA 7 N ƏRZİNDƏ HSULU YIĞMAYIN
Pambıq qurudulmuş paxlakimilər: TBİQDƏN SONRA 21 N ƏRZİNDƏ HSULU YIĞMAYIN
Pomidor: TBİQDƏN SONRA 1 N ƏRZİNDƏ HSULU YIĞMAYIN
n: STƏRİŞRƏ ƏSASƏN İSTİFADƏ OLUNDUQDA B OLUNMUR
 
İNSEKTİD
Aktiv maddə: 800q/kq THIODICARB
 
Dekorativ m, pambıq, qarğıdalı, şər qarğıdalısı, paxlakimilər, pomidor nlərdə soxulcan rvericiləqarşı.
 
ÜMUMİ İNSTRUKSİYALAR: Bu məhsul suda həll olunan qranullar formulyasiyasındadır. Qranullar torpaq və hava yolu ilə çiləmə üçün istifadə edilən suda qarışdırılır.  Yüksək turşulu və yüksək qələvi şəraitlərində stabil deyil. O güclü turşular, güclü əsaslar və bəzi ağır metallar və duzlar yolu ilə aktiv komponentin deqradasiyasına qarşı hidravlik cəhətdən hissiyatlıdır. Yağışa qarşı dayanıqlığı artırmaq üçün preparatı tətbiq etmədən öncə satışda mövcud olan yapışqan maddəni qeyd olunmuş miqdarda çiləyicinin bakına əlavə edin.
Qarışlma: Yağ, pas, pestisid qalıqlarını və digər xarici maddələri çiləyici və süzgəcdən çıxarın. Təmiz su ilə yuyun. Sprey sistmində 50 ələk və slot filtrlərdən istifadə edin. Bakı təxmini yarısına gədər su ilə doldurun, məhsulu əlavə edin və mexaniki və yaxud hidravlik hərəkət vasitəsi ilə qarışdırın. Lazim olan miqdarda su əlavə edin və birdə qarışdırın.
tbiqetmə: Bu preparat hava və yaxud torpaq yolu ilə tətbiq oluna bilər. Hazırlanan spreyin minimum miqdarı 20lt/ha hava yolu ilə (30 lt/ha pambıq üçün, 50 lt/ha qarğıdalı və şəkər qarğıdalısı üçün) və 50 lt/ha torpaq yolu ilə tətbiq edilir. Hər sm2 üçün 60 damcı əlavə olunmalıdır. Tercihən üfləməli olan uçuş yolunda bəzi hava hərəkətləri olmalıdır. İstifadədən sonra çiləyicini boşaldın və su ilə yuyun.
EHTİYAT  DBİRLƏRİ: Preparatın tətbiq olunan sahələrə uşaqlara giriş qadağa olmalıdır.  Preparatın isnanlar tərəfndən tətbiq zamanı kabinalı maşılar vasitəsi ilə texniki nəzarət həyata keçirilməidir.
tbiqdən öncəki vr: Tətbiqdən sonra 1 gün müddətində dərmanlanmış əraziyə giriş qadağa olunmalıdır. Mütləq giriş lazım olduğu təqdirdə pambıqdan olan xüsusi qeyimdən istifadə edilməlidir. Boyun və biləklər örtülməlidir. Yuyulabilən papaq, kimyəvi davamlı əlcəklər və heç bir maddə keçirməyən ayaqqabıdan istifadə olunmalıdır. Qeyimlər hər istifadədən sonra təmizlənməlidirlər.
RDARLIQ: Dərmanın ətrafda olan taxıl, əkin torpaqları, otlaqlar, mal-qaraya yayılmasına səbəb ola biləcək hava şəraitlərində və çiləyici aparatlarla tətbiq etməyin.
HEYVANDARLIĞIN QORUNMASI: Arılar üçün zəhərlidir. Bitkilərin çiçəklərinə çiləməyin.
HLÜZLİK QAYDALARI: Dəri ilə təmas,nəfəs alma və udulması zaman zəhərlidir. Gözləri və dərini qıcıqlandıra bilər. Gözlər və dəri ilə təmasdan qoruyun. Dərmanın tozu ilə nəfəs almayın. Atropin tabletlərini ehtiyatda saxlayın (0.6 mq).  Konteynerin açılması, spreyin hazırlanması və istifadəsi zamanı pambıqdan olan xüsusi qeyimdən istifadə edilməlidir. Boyun və biləklər örtülməlidir. Yuyulabilən papaq, kimyəvi davamlı  dirsək uzunluğunda əlcəklər, üz qoruyucu, heç bir maddə keçirməyən ayaqqabılar və respiratorlardan istifadə olunmalıdır. Preparat dəriyə düşdüyü təqdirdə dərhal sabun və su ilə yuyun. Qeyimlər hər istifadədən sonra təmizlənməlidirlər.
İLK YARDIM: Zəhərlənmə baş veribsə, dərhal həkimlə əlaqə saxlayın. Udulduğu təqdirdə ağızda quruluq əmələ gələnə gədər hər 5 dəqiqədən bir atropin tablet gəbul edin.  Zəhərlənmə dəri vasitəsi ilə baş veribsə, su ilə yuyun və yuxarıda göstərilən qaydada atropin tabletlərdən istifadə edin və həkimə müraciət edin.
  

Поиск

Самые продаваемые

Новые продукты

Погода

Сертификаты