Tasmet
Suda Islanabilir Toz (WP)
İnsektisit (Böcək dərmanı)
%50 Phosmet
 
İstifadə olunduğu bitki və zərərvericilər
 
Bitki Adı
 
Zərərverici
 
Məsarif norması
Son çiləmə ilə yığım
Arasındaki  müddət
 Alma
Alma ağqurdu       
(Yyponomeuta malinellus)
60 g/100 l su,  larva
14 gün
 
Alma içqurdu
(Cydia pomonella)
150 g/100 l su, larva
 
Meyvə qəhvəyi axarı (Bryobia rubriocolus)
120 g/100 l su larva, ergin
Alma yaşıl yarpaqbiti
(Aphis pomi)
150 g/100 l su
Alma qəhvəyi yarpaqbiti
(Dysaphis plantaginea)
150 g/100 l su
Qırmızı gal yarpaq biti
(Dysaphis devecta)
150 g/100 l su
Şaftalı
Şaftalı güvəsi
(Anarsia lineatella)
150 g/100 l su larva
14 gün
 
Kartof
 
Kartof biti
(Leptinotarsa decemlineata)
200 g/100 l su larva, ergin
 
Armud
Armud psillidi                                  
(Cacopsylla pyri)
150 g/100 l su  
Yumurta, nimf, ergin        
14 gün
 
 
Əvvəlcə yarlığı oxuyun
  • Evdə istifadə etməyin
  • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
  • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
  • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
  • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
  • Siqaret çəkməyini.
  • Dərmanlanmış sahəyə 7  gün insan və heyvan buraxılmamalıdır
 
Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.
 
Zəhərlənmə əlamətləri: Qandakı kolinesteraz fermentini inaktive edər, baş ağrısı, baş gicəllənməsi, əsəbilik, görmədə pozuqluq və bulanıqlıq, halsızlıq, ishal, tənəffüs çətinliyi, tərləmə, tüpürcək, qusma, göyərmə, gözbəbəklərinin kiçilməsi, titrəmə, əzələlərdə səyirmələr, sıxılma və refleks pozuqluğu.
 
İlk yardım tədbirləri
Göz: Təmas  halında 15-20 dəqiqə göz açıqkən bol su ilə yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır.
Dəri: Təmas halında geyimi çıxarın. Bədən hissələri bol su və sabunla yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır. Boğazdan keçməsi: Dərhal tibbi yardım ilə təmin edin. Həkimin nəzarətində, xəstəni qusturun. Şüuru bağlı xəstəyə ağızdan bir şey verilməz və qusturulmaz.
Qoxlama vasitəsilə: Təsirə məruz qalan şəxs təmiz havaya nəql edilməlidir. Əgər nəfəs almaqda çətinlik çəkirsə, süni tənəffüs verin. Dərhal həkimə müraciət edilməlidir
 
ANTİDOTU VƏ MÜALİCƏSİ: ATROPİN sulfat və PAM'dır.
Atropin sulfat zəhərlənilmənin şiddətinə görə 2-3 mg'dan başlayaraq 100 mg`ə qədər verilə bilər. Əlamət və şiddətinə görə həkim müalicəsi tətbiq olunur.
 
DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI: Tövsiyə olunan preparat lazım olan miqdarda ayrı bir qabda su ilə qarışdırılaraq həll edilir.Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur.Hazırlanmış məhlul çiləyicinin qarışdırıcısı işləyə-işləyə çənə tökülür.Qarışdırma davam edərək qalan su da çənə əlavə edilir.Çiləmə başa çatana kimi qarışdırılma dava etdirilir.Hazırlanmış işçi məhlul həmin gün istifadə olunmalıdır.
 
TƏNZİMLƏNMƏSİ: Tətbiqdən əvvəl çiləyici aparatının tənzimləmə işləri aparılmalıdır. Xüsusi sahədə tətbiq olunacaq qarışıq miqdarı tətbiqlərdə yaxşı bir örtük təmin etmək üçün düzəldilməlidir.Tətbiq günü sərin saatlarında,küləksiz və ya az küləkli hava şəraitində edilməlidir.
 
ÇİLƏYİCİ APARATININ TƏMİZLİĞİ: Dərman preparatının istifadəsi tamamlandıqdan sonra çiləyicinin içərisində olan dərman preparatının tamamilə  boşalmasından əmin olun. Çiləyicinin çəninə təmiz su dolduraraq qarıştırıcını işe salmaqla bütün hissəcikləri yayxalayın. Yayxalama işlərini su kanallarına yaxın aparmayın. Yayxalanmış suyu su kanallarına boşaltmayın.
 
BİTKİ QORUMA MƏHSULUNU İSTİFADƏ ŞƏKLİ:
 
Alma ağkurduna karşı bağçanı təmsil edəcək 100 yarpaq buketinde, epidermis içinə girmiş və ya şəbəkə hörmüş 4 sürfə verilənlər varsa tətbiq edilməlidir.
 
Alma iç qurduna qarşı ediləcək tətbiqlər təxmin və erkən xəbərdarlıq sisteminə görə istiqamətləndirilməlidir. Alma içqurdu mübarizəsində hədəf, hər Dole aid sürfə çıxışı müddətində ağacları dərmanlı alaraq yumurtadan çıxan sürfələri meyvə içinə girmədən əvvəl öldürməkdir.
Alma qəhvəyi yarpaqbitinə qarşı may ayından etibarən, 100 yarpaqda periodik olaraq ediləcək sayımlarda yarpaq başına ortalama 8-10 ədəd fərdi keçməsi vəziyyətində tətbiq edilməlidir.
Qırmızı gal yarpaq biti qarşı bitki müddətində 100 sürgündə 15 bulaşıq sürgün görüldüyündə tətbiq edilməlidir.
Elma gri yaprak bitine qarşı çəhrayı tumurcuq və ya çiçək tac yarpaqları dökümü dövründən, popülasyonun ¾'ü qanadlı forma dönüşüncəyə qədər 100 sürgündə 2 bulaşıq  çiçək buketi və ya 1-3 koloniya görüldüyündə tətbiq edilməlidir.
Qırmızı gal yarpaq bitine qarşı çəhrayı tumurcuq və ya çiçək tac yarpaqları dökümü dövründən, populyasiyasının ¾'ü qanadlı forma dönüşünceye qədər 100 sürgündə 5 qabyuyan sürgün və ya 5-10 koloniya görüldüyündə tətbiq edilməlidir.
Şaftalı güvəsi qarşı Müraciət müddətini təyin edərkən, cinsi cəlbedici tələlər, təsirli səthlərin cəmi və bitki fenolojisi istifadə edilir
Kartof biti qarşı Gündəlik gündəlik temperatur 14-15 ° C-ə çatdıqda, yumurta diaqonal istiqamətinə girilir və zərərli olanların yumurtaları, sürfələri və yetkinləri ocaqlarda axtarılır. Hər hansı bir dövrünə rast gəlinməsi o tarlanın qabyuyan olduğunu göstərir. Birinci Dole qarşı tətbiq ediləcəksə, bitkilərdə ilk yetkin sürfələr (dördüncü dövr) görüldüyündə edilməlidir. İkinci Dole tətbiq edilməsi vəziyyətində isə yumurta açılımının tamamlanması gözlənilməlidir. Bu dövrdə də, böcək sıxlığına bağlı olaraq meydana gələcək zərər bitki tərəfindən tolere edilə bildiyini tətbiq lazım olmağa bilər. Lakin, araşdırmalar nəticəsində potato bitkisinin yarpaqlarında kartof böcəyi tərəfindən yaranan 20% ziyan bitki tərəfindən zəhərlənə bilər və yarpaqda azalma yoxdur. Bu nisbət bitkinin fenolojik dövrünə və inkişafına bağlı olaraq% 40-a qədər çıxmaqdadır.
Armud psillidine qarşı qışlama nəslinin tərk etdiyi demək olar ki, bütün yumurtaların açıldığı, 2-ci və 3-cü pilləli nymphlərin görünməyə başladığı və sürgündəki 15% -dən çoxu yoluxmuş vəziyyətdədir. Sürgündə bir fərd görüldüyü zaman o sürgün qabyuyan qəbul edilir.
 
DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:
Tasmet 50 WP adlı bitki qoruma məhsulu, təsir mexanizminə görə Qrup 1B olaraq təsnif bir insektisittir. Bitki mühafizəsi məhsulları eyni hərəkət mexanizmi ilə təkrarlanan tətbiq müqavimət inkişafına kömək edir. Buna görə, Tasmet 50 WP-nin eyni istehsal mövsümündə müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün tövsiyə edilən tətbiqlərin ümumi sayını aşmayın. Tətbiqin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup 1B xarici) bitki qoruma məhsullarının istifadə edilməsinə diqqət edin
 
QARIŞDIRILMASI: Yüksək turşu və ya qələvi bitki mühafizəsi məhsulları ilə qarışdırılmır. Ancaq digər bitki mühafizə məhsulları ilə qarışdırılmadan əvvəl ön qarışıq testi edilməsi tövsiyə edilir.
 
DİQQƏT EDİLƏCƏK  İFADƏLƏR
H302 udulması halında zərərlidir..
H410 Su mühitində uzunmüddətli, çox zəhərli təsir
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P273 Ətraf mühitə yayılmasına yol verməyin.
P280 Qoruyucu əlcək / qoruyucu paltar / göz qoruyucu / üz qoruyucu istifadə edin.
P333 + P313 Dəridə iltihab və ya qaşıntı söz mövzusu isə: Tibbi yardım / müdaxilə edin.
P314 Özünüzü yaxşı hissetmezseniz, tibbi məsləhət / müdaxilə alınız.
P501 Məzmunu / konteynerin tətbiq olunan qaydalara uyğun olaraq atılması.
EUH401 İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə istiqamətli riskləri önləmək üçün, istifadə etmə dair təlimatlara riayət edin.
 
 
İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər.   
Dərmanı anbarlarda qapalı olaraq mühafizə edin
Boş dərman qablarından hər hansı bir məqsədlə istifadə etməyin.
Arılara zəhərlidir. Çiçəklənmə zamanı istifadə etməyin.
Balıq üçün toksikdir. Yeraltı və yerüstü sularına bulaştırmaqdan qaçının.
 
Saxlama şəraiti:
Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 2 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur                              .
 
ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
 
RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ
 

Поиск

Самые продаваемые

Новые продукты

Погода

Сертификаты