News detail

XƏBƏR

HAQQINDA

header

Damar rəngsizləşməsi

Bu göbələk, bitki inkişafının istənilən mərhələsində və torpağın temperaturu aşağı olduqda yarana bilər Bununla birlikdə, infeksiya daha çox yaşlı bitkilərdə olur. Solğun yarpaqlarda sarılıq və daha sonra damararası nekroz görülə bilər. Əvvəlcə bir və ya bir neçə tumurcuqdan başlayan xəstəlik sonra bütün bitkiyə yayılır. Bəzi hallarda bitki yarpaqları sararmadan qəfildən çökür. Damar rəngsizləşməsi həm köklərdə, həm də gövdələrdə görünə bilər. İrəli mərhələlərdə köklər qırılmağa başlayır və bu, bitkinin ölməsinə səbəb ola bilər.

 

 
Sosial Media
Son xəbərlər
Ağ milçək zərərvericisinə qarşı

25 August

Damar rəngsizləşməsi

25 August

HEK-OFF antibakterial

25 August

chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
italpollina
genta
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
italpollina
genta