News detail

XƏBƏR

HAQQINDA

header

Sprinter plus köklərdə

Sprinter plus köklərdə yeni sorucu kapliyar saçaqlarını əmələ gətirərək, bitkinin kök steminin davalı inkşafına təsir edir...

 
Sosial Media
Son xəbərlər
Ağ milçək zərərvericisinə qarşı

25 August

Damar rəngsizləşməsi

25 August

HEK-OFF antibakterial

25 August

chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
italpollina
genta
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
italpollina
genta