Hava Haqqında

Hekta Süper

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: 60 qr/l Tebuconazole

Formulyasiya:   FS (Toxum dərmanlaması üçün axıcı konsentrasiya)

Özəlliklər:   Göbəyələ qarşı dərman. 

Qablaşdırma: 20 l, 5l,1l

 

 

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki a

Xəstəlik adı

Istifadə miqdarı

Buğda

Buğda pası (Tilletia spp.)

50 ml/100 kq toxum

 

Buğda pası  (Ustilago nuda f.sp.tritici)

50 ml/100 kq toxum

Arpa 

Qapalı arpa pası (Ustilago hordei)

50 ml/100 kq toxum

 

Açıq arpa pası  (Ustilago nuda hordei)

50 ml/100 kq toxum

 

Cizgili yarpaq xəstəliyi (Pyrenophora graminea)

50 ml/100 kq toxum