Hava Haqqında

Hektaş Bakır

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: % 50 Metalik mis (%50 mis oksixloridi)

Formulyasiya:  (Suda həll olunan toz)

Özəlliklər:    Qoruyucu bir funqisitti

Qablaşdırma:  10 kq , 800 qr, 4 kq

 

 

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki a

Xəstəlik adı

Istifadə miqdarı

Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət

Alma

Qara ləkə   (Venturia ilnaequalis)

800 qr/100 l su-400 qr/100 l su

21 Gün 

Armud 

Qara ləkə   (Venturia pyrina)

800 qr/100 l su-400 qr/100 l su

 

21 Gün 

Pas (Gymnosporangium fuscum)

400 qr/100 l su

Ərik

Yarpaq yırtan (Clasterosporium carpophilum)

400 qr/100 l su (Normal dövr)

800 qr/100 l su (Dormant dövr)

21 Gün 

Şəftalı

Yarpaq yırtan (Coryneum beijerinckii)

800 qr/100 l su (1ci dərmanlama)

400 qr/100 l su (2ci dərmanlama)

21 Gün

Şəftalı yarpağı qıvırınlığı (Taphrina deformans)

800 qr/100 l su

Gavalı

Cip xəstəliyi (Taphrina pruni)

800 qr/100 l su

21 Gün 

Püstə

Septorioz (Septoria pistacina)

500 qr/100 l su

21 Gün 

Sitrus

Malsekko xəstəliyi(Phoma tracheiphilla)

400 qr/100 l su

21 Gün 

Zeytun

Xalqalı ləkə (Cyclogonium oleaginum)

400 qr/100 l su

21 Gün 

Bağ

Mildiyö (Plasmopara viticola)*

Antraknoz (Elsinoe ampelina)**

300-500 qr/100 l su

21 Gün 

Pomidor

Mildiyö (Phytophthora infestans)***

300 qr/100 l su

14 Gün 

Bakterial nöqtələnmə xəstəliyi (Pseudomonas syringae pv.tomato)

Bakterial ləkə xəstəliyi (Xanthomonas campestris pv.veicatoria)

300-400 qr/100 l su

Kartof

Mildiyö (Phytophthoria infestans)

300 qr/100 l su

14 Gün 

Paxla

Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)

500 qr/100 l su

14 Gün 

Adi yarpaq və bacterial xəstəliyi (X.campestris-P.syringae)

300 qr/100 l su

Pomidor

Kartof

Badımcan

Tez yarpaq yanığı (Altemaria soani)

500 qr/100 l su

14 Gün 

Xiyar

Künclü yarpaq xallılığı (Pseudomonas syringae pv. lachyrmans)

300 qr/100 l su

14 Gün 

Tərəvəz şitilləri

Məhv edən (Pythium spp., Rhizoctania spp. Altemaria spp., Fusaruim spp., Sclerotinia spp.)

300-500 qr/100 l su şitil dərmanlanması

14 Gün 

Zəfəran

Yarpaq ləkəsi

300 qr/100 l su

14 Gün 

Mayaotu

Mildiyö (Pseuroperonospora humuli)

500 qr/100 l su

14 Gün 

Araxis

Yarpaq ləkə xəstəliyi (Mycosphaerella sp.)

400 qr/100 l su

14 Gün 

Tütün 

Tütün şitillərinin məhv edən (Rhizoctonia solani , Fusarium sp. Pythium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.) 

400 qr/100 l su

14 Gün 

 

(*) Bağda mildiyöya qarşı 1ci dərmanlama 300 qr, 2ci dərmanlama 500 qr/100 l su miqdarında tətbiq olunur

(**) Bağda antraknoza qarşı 1ci dərmanlama 300 qr, digər dərmanlamalar  500 qr/100 l su miqdarında tətbiq olunur

(***) Pomidor bitlikərinin inkişafında ləngimə baş verəbiləcəyi üçün quru iqlim şərtlərində mis tərkibli dərmanların istifadəsi məsləhət görülmür, yalnız orqanik funqisidlərin mövcud olmadığı yerlərdə mis tərkibli dərmanlardan ən çox 1-2 dəfə istifadə oluna bilər.