Hava Haqqında

Kauritil

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: 420 qr / kq Metiram + 240 qr / kq Mis hidroksid

Formulyasiya:  Suda həll olunan qranul

Özəlliklər:   Kontakt təsirli qoruyucu funqisid.

Qablaşdırma: 3 kq       

 

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki a

Xəstəlik adı

Istifadə miqdarı

 

Gözləmə müddəti

(çiləmələrin sayı)

Üzüm

Mildiö, qırmızılıq,

antraknoz, bakterioz

3.0 kq/he

500 – 1000 l/he

28 (3)

Alma

Dəmgil

3.0 kq/he

500 – 1000 l/he

28 (2-3)

Pomidor

Fitoftora, ləkəlilik

3.0 kq/he

500 – 1000 l/he

28 (2-3)

Gavalı

Yarpaqda qırmızı ləkələr

2.5 - 3.0 kq/he

500 – 1000 l/he

30 (2) 

Kartof

Fitoftora, Alternarioz

3.0 kq/he

500 – 1000 l/he

20 (2)