Hava Haqqında

Kumulus DF

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: 800,0 q/kq kükürd

Formulyasiya:  Suda həll olunan qranul

Özəlliklər: Qaz fazasının aktivliyi güclü olan, orqanik olmayan kontakt təsirli funqisiddir. Kükürd göbələk hüceyrələrinin bir çox fəaliyyətini dayandıraraq sporların əmələ gəlməsinin qabağını alır.

Qablaşdırma: 5 kq

 

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki a

Xəstəlik adı

Istifadə miqdarı

Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət

Bağ

Oidium

(Uncinula necator)

400 q / 100 l su

7 Gün 

Meyvə

Alma unlu şehi

(Podosphaera leucotricha)

400 q / 100 l su

7 Gün 

Şəftalı unlu şehi

(Sphaerotheca pannosa)

Dekorativ bitkilər

Qızılgül unlu şehi

(Sphaerotheca pannosa)

400 q / 100 l su

Begoniya oidiumu

(Oidium begoniae)

300-350 q / 100 l su

Tərəvəzlər

Qabaqkimilərdə unlu şeh

(Erysiphae cichoracearum)

400 q / 100 l su

7 Gün 

Noxud antraknozu

(Ascochyta rabiel)

300 q / 100 l su

7 Gün 

Badımcanda unlu şeh

(Leveillula taurica)

400 q / 100 l su

7 Gün 

Soğan mildiyösu

(Peronospora destructor)

300 q / 100 l su

7 Gün 

Paxla pası

(Uromyces phaseoli)

300 q / 100 l su

7 Gün 

Bağ

Üzüm fır gənəciyi

(Eriophyes vitis)

490 q / 100 l su

7 Gün 

Meyvə

Meyvə ağacı gənələri

(Tetranychus viennensis, Tetranychus urticae, Panonychus ulmi)

400 q / 100 l su

7 Gün 

Sitruslar

Sitrusların qırmızı hörümçəyi

(Panonychus citn)

600 q / 100 l su

7 Gün 

Sistrusların tumurcuk gənəsi

(Aceria sheldoni)

600 q / 100 l su

7 Gün 

(*)İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.