Hava Haqqında

Rex Duo

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: 310 q/l metil-tiofanat + 187 q/l epoksikonazol

Formulyasiya: Suspenziya konsentrantı

Özəlliklər: Geniş təsir spekoruna malik olaraq taxıl və şəkər çuğundurun xəstəliklərinə etiabarlı nəzarət. “Stop-effekt”: qısa zamansa orqanizmə daxil olma və patogenə qarşı sürətli ilkin təsir. Bitlkikərin uzunmüddətli qorunması – 30 gündən çox. Güclü profilaktik və müalicəvi təsir. 

Qablaşdırma:   10 l

 

 

 

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki a

Xəstəlik adı

Istifadə miqdarı

Tətbiq etmə dövrü

Şəkər çuğunduru

Unlu şeh

Serkosporeloz

Ramulyarioz

0,4-0,6 l/he

Vegetasiya dövründə dərmanlama

Buğda

Unlu şeh

Yarpaq septoriozu

Pas

Fuzarioz

Serkosporeloz

Sünbül septoriozu

Ləkəliklər

0,4-0,6 l/he

Vegetasiya dövründə dərmanlama

Arpa

Unlu şeh

Pas

Fuzarioz

Helmintosporioz

Ləkəliklər

0,5 l/he

Vegetasiya dövründə dərmanlama