Hava Haqqında

Shavit 25 EC

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: 250 qr/l TRİADİMENOL

Formulyasiya: Emulsiya Konsentratı (EC)

 

İSTİFADƏ OLUNDUĞU BİTKİ VƏ XƏSTƏLİKLƏR

 

Bitki a

Xəstəlik adı

Istifadə miqdarı

Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət

Taxıl

Unlu şeh (Erysiphe sp.)

50 ml/da

35

Üzüm

Oidium (Uncinula necator)

10 ml/100 l su

7

Xiyar (istixana)

Unlu şeh (Erysiphecichoracearum)

20 ml/100 l su

7

Pomidor (istixana)

Unlu şeh (Leveillula taurica)

40 ml/100 l su

3

Bibər (istixana)

Unlu şeh (Leveillula taurica)

40 ml/100 l su

3

Şaftalı

Unlu şeh(Sphaerotheca pannosa)

40 ml/100 l su

7

Badımcan (istixana)

Unlu şeh (Leveillula taurica)

40 ml/100 l su

3

Çiyələk (Tarla)

Unlu şeh (Sphaerotheca macularis)

40 ml/100 l su

3

 

 

İSTİFADƏ QAYDASI: Çiləyici aparatını yarıya qədər su iə doldurulur.Sonra tövsiyə olunan dərman suda həll edilərək çənə tökülür və qalan suyun yarısı da çənə əlavə edilərək qarışdırırlır.

Hazır məhlul tarlaya çilənir.

Buğdada unlu şeh; Xəstəlik əlamətləri görülməyə başladıqda və ya bitkidə və tarlada hələ çox sirayətlənməmiş çiləmə aparılmalıdır. İqlim şəraitinə görə  çiləmə davam edir.

Üzümdə oidium xəstəliyi üçün; Zoğlar 25-30 sm ikən dərmanlamaya başlanır. 2.-ci çiləmə gilələr qırma iriliyində olduqda aparılır. Çiləmələr 10 gün ara verməklə davam edilir. Gilələr yetişi şirinləşdikdə , çiləmələrə son qoyulur.

Xıyarda (istixana) unlu şeh xəstəliyi; Bitkilər kol atmağa başladığı dövrdə ya da sahədə ilk xəstəlik əlamətləri görüldükdə, çiləmə başlanır. Pomidorda (istixana) unlu şeh; İlk xəstəlik əlamətləri görüldükdə çiləmə başlanır. İqlim şəraitinə görə çiləmələr davam etdirilir.

Bibərdə (istixana) unlu şeh; İlk xəstəlik əlamətləri görüldükdə çiləməyə başlanır. İqlim şəraitinə görə çiləmə davam edilir.

Çiyələkdə(Tarla) külləmə;; 1. Çiləmə xəstəliyin ilk əlamətləri görüldüyündə, 2. və digər çiləmələr; Müalicə müddəti bitənədək dərmanı 7-10 günə qədər davam etdirin.

Badımcanda külləmə;ilk xəstəlik əlamətləri görüldüyündə çiləməyə başlanır və xəstəliyin seyrinə görə 12 gün ara ilə çiləməyə davam edilir.

Şəftəlidəkülləmə;Xəstəlik bağçada ilk dəfə çıxırsa əlamətlər görülür görülməz çiləməyə başlanır. Daha əvvəlki illərdə xəstəlik görülmüş isə budamadan sonra ediləcək idarələrdə ağaclardakı xəstəlikli sürgün nisbəti% 3-ü tapırsa əlamətlər görülmədən əvvəl ilk dərmanlama edilməlidir. Bitkinin inkişafı nəzərə alınaraq infeksiya şərtləri ortadan qalxana qədər 10-14 gün ara ilə ilaçlamaya davam edilir.

 

QARIŞDIRILMASI: Həddindən artıq dərəcədə qələvi xarakter göstərən dərmanlar xaricində qalan İnsektisit, fungisit və yarpaq gübrələrin ilə qarışdırılaraq istifadə edilə bilər.

 

DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ: Shavit 25 EC adlı bitki qoruma məhsulu təsir mexanizminə görə Qrup G1: 3 olaraq təsnif bir fungisittir. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki qoruma məhsullarının təkrarlayan proqramlar, müqavimət inkişafını təşviq edir. Bu səbəblə müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün Shavit 25 EC'nin eyni istehsal mövsümü içərisində təklif edilən ümumi tətbiq sayını aşmayın. Tətbiqin təkrarlanması lazım olan vəziyyətlərdə isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup G1: 3 xarici) fungisitlerin istifadə edilməsinə diqqət yetirin.

 

Əvvəlcə etiketi oxuyun

 • Evdə istifadə etməyin
 • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
 • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
 • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
 • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
 • Siqaret çəkməyini.
 • Dərmanlanmış sahəyə 7 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır

Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.

İstifadə olunan bitki mühafizə preparatın boş qabının dördə bir hissəsini təmiz su ilə doldurub,yaxşıca çalxalayın və çalxalanmış suyu çiləyicinin çəninə boşaldın.Bunu üç dəfə təkrarlayın.

 

Zəhərlənmə ƏLAMƏTLƏRİ: Zəhərlənmə ehtimalı azdır.

 

İlk yardım tədbirləri

Göz: Təmas  halında 15-20 dəqiqə göz açıqkən bol su ilə yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır.

Dəri: Təmas halında geyimi çıxarın. Bədən hissələri bol su və sabunla yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır. Boğazdan keçməsi: Dərhal tibbi yardım ilə təmin edin. Həkimin nəzarətində, xəstəni qusturun. Şüuru bağlı xəstəyə ağızdan bir şey verilməz və qusturulmaz.

Qoxlama vasitəsilə: Təsirə məruz qalan şəxs təmiz havaya nəql edilməlidir. Əgər nəfəs almaqda çətinlik çəkirsə, süni tənəffüs verin. Dərhal həkimə müraciət edilməlidir

 

ANTİDOTU  və Müalicə

Xüsusi antidot yoxdur. Əlamətlər görə müalicə tətbiq olunur

 

TƏTBİQ VƏ ƏTRAF MÜHIT ÜZRƏ RİSK ŞƏRHLƏRİ VƏ AÇIQLAMALARI:

R50 / 53 Suda yaşayan orqanizmlər üçün çox zəhərli, su mühitində uzun müddətli mənfi təsirə səbəb ola bilər.

R65 Zərərli: udulması halında ağciyərdə ziyana səbəb .olabilir.

 

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ VƏ ŞƏRHLƏRİ

S2 Uşaqların çata biləcəyi yerlərdən uzaq saxlayın.

S13 yeməklərin, içkilərin və heyvan yemlərini uzaq saxlayın.

S20 / 21 İstifadə əsnasında yemək yeməyin, içki və siqaret çəkməyin.

S26 Göz ilə təmasında dərhal bol su ilə yuyun və həkimə müraciət edin.

S29 Drenajlara boşaltmayın.

S35 Bu maddə və qabı etibarlı bir şəkildə aradan edilməlidir.

S36 / 37/39 Uygun qoruyucu geyim, qoruyucu əlcək, qoruyucu eynək / maska istifadə edin.

S46 udulması halında dərhal bir həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.

S57 Ətraf mühitin çirklənməməsi üçün müvafiq konteynerdən istifadə edin.

S61 Ətraf mühitə salmayın. Xüsusi istifadə təlimatları / təhlükəsizlik məlumatlarına baxın.

S62 udulması halında kusturmayın. Dərhal ilk yardım .servisine müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.

 

İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər.

 • Çiçəkləmə zamanı istifadə edilə bilər.
 • Balıklara zəhərlidir. Yeraltı və yerüstü sularına bulaştırmaktan qaçının.
 • Boş dərman qablarını üsuluna uyğun məhv edin.
 • Digər məqsədlər üçün heç vaxt boş paketləri istifadə etməyin.
 • Boşalan qida və içki qutularına bitki qoruma məhsulu qoymayın.

 

Saxlama şəraiti: Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 2 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur.

 

ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.

 

LİSENZİYA SAHİBİ:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret