Hava Haqqında

Signum

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: % 26,7 Boscalid ve % 6,7 Pyraclostrobin 

Formulyasiya:  WG (Suda həll olunan qranul)

Özəlliklər:    Boz çürümə üçün təsiredici həll, Torpaq mənşəli patogen nəzarəti, tomatlıq və istehlak edilən pomidor istehsalında brixə mühüm təsir

Qablaşdırma: 5 kq

 

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki a

Xəstəlik adı

Istifadə miqdarı

Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət

Pomidor

Badımcan

Bibər

(istixana)

Boz çürümə (Botrytis cinerea)

150 qr / 100 l su

3 Gün 

Pomidor (istixana)

Mildiyö (Leveillula taurica)

60 qr / 100 l su

3 Gün 

Pomidor (Tarla)

Mildiyö (Leveillula taurica)

100qr /da

3 Gün 

Xiyar (istixana)

Ağ çürüklük (Scerotinia sclerotiorum)

150 qr / 100 l su

3 Gün 

Çiyələk

Boz çürümə (Botrytis cinerea)

150 qr / 100 l su

3 Gün 

Qarpız

Alternaria tez  yarpaq yanığı (Alternaria solani, Alternaria cucumenna)

100qr /da

3 Gün 

Ərik

Monilya (Sclerotinia laxa)

100 qr / 100 l su

7 Gün 

Gilas

Şəftalı

Monilya (Sclerotinia laxa)

75 qr / 100 l su

7 Gün 

Kartof

Tez  yarpaq yanığı (Alternaria solani)

100qr /da

3 Gün 

Soğan

Soğan pası (Puccinia pom)

150qr /da

7 Gün 

Kök

Mildiyö (Erysiphe heraclei, Leveillula taurica)

150qr /da

1 Gün 

Kahı

Ağ çürüklük (Scerotinia sclerotiorum)

150 qr / 100 l su

7 Gün 

Ot

Torpaq mənşəli xəstəliklər (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

150qr /da

-

Qərənfil (istixana)

(Dianthus caryophyllus)

Məhv edən xəstəliyi (Rhizoctonia spp.)

150 qr / 100 l su

-