Hava Haqqında

Viaduct

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: %5 Emamectin Benzoate

Formulyasiya: Suda həll olunan qranullar  

Özəlliklər: Emamectin benzoate, yarpaqlardan qidalanan Lepidoptera sürfəsinə yüksək dərəcədə təsirli olub sürfələrdə sinir sistemini blok edir. Bu halda sürfənin qidalanması dayanır və zərərvericilər fəlc olurlar. Sürfə ölümü maksimum 4 gün ərzində baş verir. Viaduct güçlü bir mədə zəhəri olaraq kontakt təsirə sahibdir.

Qablaşdırma: -
 

 

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki adı

Ziyanvericilərin adı

Məsarif norması

Bibər (istixana)

Pambıq yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis)

30 ml/da sürfə 

Pomidor  (tarla, istixana)

Pambıq sovkası (Helicovera armigera)

30 ml/100 l su sürfə 

Üzüm

Salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)

25 ml/100 l su sürfə 

Xiyar (istixana)

Pambıq yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis)

30 ml/100 l su sürfə 

Badımcan (istixana)

Pambıq yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis)

30 ml/100 l su sürfə 

 

 

 

Əvvəlcə yarlığı oxuyun

 • Evdə istifadə etməyin
 • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
 • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
 • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
 • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
 • Siqaret çəkməyini.
 • Dərmanlanmış sahəyə 1 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır
 • İnsan və Ətraf sağlamlığı üzərində RİSKLƏRİ qarşısını almaq üçün tövsiyə edildiyi ŞƏKİLDƏ VƏ TÖVSİYƏ EDİLƏN dozada istifadə edilməlidir

 

Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.

Zəhərlənmə əlamətləri : Dəri, göz, burun və boğazda qıcıqlanma ola bilər.

 

İlk yardım tədbirləri

Göz: Təmas  halında tədbir ifadələrinə (P305+P351+P338) baxın.

Dəri:Təmas halında geyimi çıxarın.. Dərman dəyən bədən qisimlərini 15-20 dəqiqə bol su və sabun ilə yuyun. Qıcıqlanma və həssaslıq halında həkimə müraciət edin.

Boğazdan keçmə:  Boğazdan keçməsi halında tədbir ifadələrinə (P301+P312) baxın.

Qaxlama vasitəsilə: Təsirə məruz qalan şəxs təmiz  havaya çıxarılmalıdır. Tənəffüs çətinliyi varsa oksigen verin, tənəffüs durmuşsa süni tənəffüs etdirin. Həkiminizlə əlaqə saxlayın.

ANTİDOTU  VE Müalicə

Xüsusi antidot yoxdur. Əlamətlər görə müalicə tətbiq olunur

 

® HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş’nin tescilli markasıdır.

 

 

DİQQƏT EDİLƏCƏK  İFADƏLƏR

H302 Boğazdan keçməsi halında zəhərlidir

H319 Ciddi göz qıcıqlanmasına səbəb olur..

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H410 Su mühitində davamlı, zəhərli təsir.

 

TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):

P273 Ətraf mühitə yayılmasına yol verməyin

P280 Qoruyucu əlcək / qoruyucu paltar / göz qoruyucu /

üz qoruyucu istifadə edin.

P301+P312 Boğazdan keçməsi halında: Özünüzü yaxşı hiss etmirsinizsə Təcili yardım mərkəzinə və ya / həkiminizə zəng edin.

P305+P351+P338 Göz ilə təmas halında: Bir neçə dəqiqə su ilə diqqətlə yuyun. Kontakt linzaları əlavə və hazırlanmış rəngli kollardan çıxarın. Islatmağa davam edin.

P501 İçindəki məzmunu / konteyneri müvafiq qaydalara uyğun olaraq atın.

EUH401 İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə istiqamətli riskləri önləmək üçün, istifadə etmə dair təlimatlara riayət edin.

 

DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:

Tövsiyə olunan preparat lazım olan miqdarda ayrı bir qabda su ilə qarışdırılaraq həll edilir.Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur.Hazırlanmış məhlul çiləyicinin qarışdırıcısı işləyə-işləyə çənə tökülür.Qarışdırma davam edərək qalan su da çənə əlavə edilir.Çiləmə başa çatana kimi qarışdırılma dava etdirilir.Hazırlanmış işçi məhlul həmin gün istifadə olunmalıdır.

 

Tənzimlənməsi:

Tətbiqdən əvvəl çiləyici aparatının tənzimlənməsi  aparılmalıdır. Xüsusi sahədə tətbiq olunacaq qarışıq miqdarı tətbiqlərdə yaxşı bir örtük təmin etmək üçün düzəldilməlidir.Tətbiq günü sərin saatlarında,küləksiz və ya az küləkli hava şəraitində edilməlidir.

 

ÇİLEYİCİ APARATININ TƏMİZLİĞİ:

Dərman preparatının istifadƏsi tamamlandıqdan sonra çiləyicinin içərisində olan dərman preparatının tamamilə  boşalmasından emin olun. Çiləyicinin çəninə təmiz su dolduraraq qarıştırıcını işe salmaqla bütün hissəcikləri yayxalayın. Yayxalama işlərini su kanallarına yaxın aparmayın. Yayxalanmış suyu su kanallarına boşaltmayın.

 

 

BİTKİ QORUMA MƏHSULUNU İSTİFADƏ ŞƏKLİ:

 

Bibər (İstixana), Xiyar (İstixana), Badımcan (İstixana): Dərmanlama, 100 bitkidə 1-2 yeni açılmış yumurta paketi və ya 4-5 sürfə görüldüyündə edilməlidir. Sürfələr yarpaq üzərinə dağılmadan dərmanlama edilməlidir..

 

Pomidor (İstixana): Sürfələr meyvəyə daxil etmədən, dərmanlama 100 bitkidən 5 dənəsinin bulaşmış  olması halında dərhal mübarizəyə başlanır. 

 

Bağ salxım güvesine qarşı salxım güvəsi tətbiq zamanları təxmin-xəbərdarlıq sisteminə görə müəyyən edilir.Larvasit tətbiq üçün tələlərdən tutulan kəpənək sayı təpə nöqtəsinə çatıb, düşməyə başlamalı, təsirli istilik məbləği 1.dölde 120 gün-dərəcə, toran istilikləri üst-üstə 2 gün 15 ° C və üzərində olmalı, bu vəziyyət irəliləyən günlərdə də davam etməlidir. Təsirli istilik məbləği 2.dölde 520 gün-dərəcə, 3.dölde 1047 gün-dərəcəyə çatmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçək tumurcuğu, 2.dölde qoru, 3.dölde tatlanma başlanğıcı dövründə olmalıdır. İlk sürfə çıxışı görüldüyündə ilaçlamaya qərar verilir. Hər Dole bir tətbiq edilər.

 

Pambıqda pambıq yarpaq qurdu ilə mübarizədə ən yaxşı təsir üçün yumurtaların açıldığı dövrdə dərmanlama edilməsi uyğundur. Müvafiq dövrdə zərərvericilərin konsentrasiyasından asılı olaraq, zəruri hallarda dərman 10-15 gün arasında təkrarlanmalıdır.

 

Pambıq yaşıl qurdu: Pambığın tarama dövründə yumurta populyasiyasının artması başlanır. Nümunə üçün 50 dekarlık pambıq tarlası bir modul qəbul edilir və təxminən olaraq bir-birinə bərabər üç hissəyə ayrılır. Hər hissədə təsadüfi seçilən 3 m sıra uzunluğundakı bütün bitkilər nəzarət edilərək Yaşıl qurd  yumurta və sürfələri sayılır və 3 m-lik sıra uzunluğunda orta 2 sürfə tapıldığında dərmanlı mübarizəyə qərar verilir. Ancaq əsas dövr inkişaf dövrü olaraq adlandırılan bu dövrdə, pestisidləri, ilk növbədə, düşmən təbiətini və yeni xəzləri yaratmaqla özünü yeniləmək qabiliyyətini alaraq, pestisidləri püskürmək qərarına gəlir.
Buraxılan yumurta sayı artdığı müddətcə dərmanlama edilməməlidir. Ancaq bu müddət Yaşılqurd sürfələrinin çox çox böyüməsinə imkan verəcək qədər uzun olmamalıdır. Dərmanlı mübarizədə ən yaxşı effekti əldə etmək üçün hər dölde yumurtadan yeni çıxmış sürfələrin əksəriyyətdə olduğu dövr yaxşı təyin olunmalıdır. Sürfələr gündüzləri ümumiyyətlə daraq, çiçək və barama içində bəsləndiyi üçün dərmanlama səhər erkən saatlarda və ya axşam gec saatlarda edilməlidir.

Qərənfil  pambıq yarpaqqurdu: Üç metr uzunluğundakı bir sırada 5-6 ədəd sürfə və ya 1 yumurta paketi tapıldığında mübarizəyə keçilməlidir. Ilaçlamada yaxşı bir nəticə ala bilmək üçün, dərmanlama 1-3 dövr sürfələrə qarşı edilməlidir. İrəlidəki dövrdəki sürfələrə qarşı edilən ilaçlamalarda kafi nəticə alına bilməz.

 

Qərənfil yaşıl qurd  100 bitkidən 5 dənəsinin bulaşmasıolması halında dərhal mübarizəyə başlanır.

 

DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:

Viaduct® adlı bitki qoruma məhsulu, təsir mexanizminə görə Qrup 6 olaraq təsnif bir insektisittir. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki qoruma məhsullarının təkrarlayan proqramlar, müqavimət inkişafını təşviq edir. Buna görə müqavimətin inkişafını gecikdirmək üçün Viaduct®-un eyni istehsal mövsümündə təklif olunan tətbiqlərin ümumi sayını aşmayın. Tətbiqin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup 6 xarici) bitki qoruma məhsullarının istifadə edilməsinə diqqət edin

 

QARIŞDIRILMASI: Bir çox standart insektisid və funqisidlərlə qarışdırıla bilər. Böyük miqdarda qarışıq etmədən əvvəl fiziki qarışabilirlik testlərinin edilməsi lazımdır.

 

İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər.

 • Bütün dərmanlardan olduğu kimi, dərmanlama əsnasında mümkün qədər dərman ilə təmasdan çəkinin.
 • Arılara zəhərlidir.
 • Dərman buxarlarını nəfəs almayın.
 • Sulara bulaştırmayınız, balıqlara və arılara zərərlidir. Faydalılar tətbiqdən 48 saat sonra salınmalıdır.

 

Dərmanlama Sonrası Tədbirlər:

Boş ambalajları qaydalara uyğun olaraq bertaraf edin. Yenidən istifadə etməyin. İstifadə edilməyən dərmanı qabı içərisində, ağzı bağlı olaraq, uşaqların çata bilməyəcəyi bir yerdə və qidalardan uzaqda, kilid altında saxlayın. Yıkanınız. İş paltarını dəyişdirin və yuyun. Qab-qacaq alət və avadanlıqlar sabun və ya sodalı su ilə yuyun.

 

Saxlama şəraiti:

Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 2 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur                             

 

ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.

 

Firma adı və ünvanı

Qediyyat sahibi və İstehsalçı:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.