Hava Haqqında

Valsazeb

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: 80 % mankozeb

Formulyasiya:  (Suda həll olunan toz)

Özəlliklər:    Qoruyucu funqisittir. Iki cür təsiretmə mexanizminə malikdir. Göbələk sporlarının artmasını dayandırır və mitsellərin inkişafını əngəlləyir. Yarpaq gübrəsi kimi təsir edir və bitkinin yaşıllaşmasına səbəb olur. Fotosintezi sürətləndirir, məhsuldarlığı və keyfiyyəti artırır. Arılar üçün zəhərsizdir, insan və digər istiqanlı canlılar üçün çox az zəhərlidir.

Qablaşdırma: 1 kq

 

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki a

Xəstəlik adı

Istifadə miqdarı*

Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət

Alma

Qara ləkə

2,5 kq/he**

21 Gün 

Pas

2,5 kq/he

Xiyar (tarla)

Perenosporoz

2,0 kq/he

14 Gün 

Xiyar (istixana)

Perenosporoz

2,0 kq/he

7 Gün 

Pomidor (tarla)

Fitoftora

Makrosnorioz
Alternarioz

2,0 kq/he

14 Gün 

Pomidor (istixana)

Fitoftora

Makrosnorioz
Alternarioz

2,0 kq/he

7 Gün 

Kartof

Fitoftora

2,0-2,5 kq/he

14 Gün 

Badımcan

Fitoftora

2,0-2,5 kq/he

14 Gün 

Tərəvəz şitilləri

Şitildə kök çürüməsi

2,0 kq/he

28 Gün 

Taxıl

Pas

2,0 kq/he

28 Gün 

Yemiş

Qarpız

Antraknoz

2,0 kq/he

7 Gün 

Tütün

Perenosporoz

2,0 kq/he

-

Üzüm

Mildiyö, qara çürümə

2,0 kq/he

21 Gün 

 

(*) Çiləmə veqetasiya dövründə

(**) 1 hektara su norması: tarla əkinlərində 200-400 lt meyvə və üzüm bağlarında 1000-1500 litrdir.