Hava Haqqında

Brace Super

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: 125 qr/lt Fluazifop-p-butyl

Formulyasiya:   Emulsiya konsentratı

Özəlliklər: -

Qablaşdırma: -

 

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

 

Bitki a

Xəstəlik adı

Istifadə miqdarı

Bağ

Sorqo (Sorghum halepense) 

100 ml/da Kalislar 6-10 yarpaqlı və ya 15-30 sm boyunda olanda

Pomidor

Kalis (Sorghum halepense) 

Adi öldürgən (Echinochloa crus-galli)

100 ml/da Yeniden bitərsə 3 həftə sonra, ikinci dəfə tətbiq olunur.

Kök

Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)

Barmaqvari çayır (Cynodon dactylon)

100 ml/da Alaq otlar 3-5 yarpaqlı olanda

Qarpız

Araxis

Yaşıl qıllıca (Setaria viridis)

100 ml/da

Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)

100 ml/da

Kalis (Sorghum halepense) 

100 ml/da Alaq otlar 3-5 yarpaqlı olanda Yeniden bitərsə 3 həftə sonra, ikinci dəfə tətbiq olunur.

Raps

Buğda (Triticum spp.)

Yabanı Yulaf (Avena spp.)

75 ml/da Alaq otlar 3-5 yarpaqlı olanda

Mərci

Yulafca (Avena fatua)
Buğda (Triticum spp.)

80 ml/da Bitkilər 10 sm Alaq otlar 3-5 yarpaqlı olanda

Meyvə ağacları:

Şəftalı

Alma

Sitruslar

Ətirli çətiryarpaq  (Setaria spp.)

Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)

Sürünən alaq   (Digitaria sanguinalis)

100 ml/da biriilik dar yarpaqlı alaq otlara

Kalis (Sorghum halepense) 

100 ml/da biriilik dar yarpaqlı alaq otlara Kalisa 200 ml/da

Barmaqvari çayır (Cynodon dactylon)

100 ml/da biriilik dar yarpaqlı alaq otlara Barmaqvari çayır 400 ml/da

Pambıq

Kalis (Sorghum halepense) Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)

100 ml/da Təqribən bir ay sonra yenidən çıxışlar olsa ikinci dəfə tətbiq olunur.

Kartof

Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)

Barmaqvari çayır (Cynodon dactylon)

200 ml/da Kartof bitkilərinin 15-20 sm alaq otların 3-5 yarpaqlı olduğu dövrdə

Şəkər çuğunduru

Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)

Yaşıl qıllıca (Setaria viridis)

Barmaqvari çayır (Cynodon dactylon)

Buğda (Triticum spp.)

Ayrıqotu  (Agropyron repens)

Tülküquyruq (Alopecurus myosuroides)

Yulafca (Avena fatua)

100 ml/da

Soğan

Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)

Ətirli çətiryarpaq (Setaria spp.)

Sürünən alaq   (Digitaria sanguinalis)

100 ml/da Soğanın 2 yarpaqlı dövründə

Soya və günəbaxan

Su ayrıqotu (Paspalum paspaloides)

Kalis (Sorghum halepense) Adi öldürgən  (Echinochloa crus-galli)

Sürünən alaq  (Digitaria sanguinalis)

Barmaqvari çayır (Cynodon dactylon)


100 ml/da