Hava Haqqında

Valsabuzin

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: 70% metribuzin

Formulyasiya: Suda həll olunan toz

Özəlliklər: Yüksək effektli sistem təsirli herbisiddir. Alaq otların çıxışından öncə tətbiq olunur, kökdən təsir etdiyindən topraq herbisidi kimi işlədilir. Alaqların çıxışından sonra tətbiq olunan Valsabuzin isə yarpaqdan bitkinin bütün orqanlarına daşınır və bu səbəblə alaqları qısa müddət ərzində qurudub məhv edir. Alaqların ilkin inkişaf mərhələsində tətbiq edilən Valsabuzin mədəni bitkilərinin işıq, su və qida maddələri ilə təmin olunmasına imkan yaradır. Mədəni bitkilər heç bir maneyə olmadan inkişaf edir.    

Qablaşdırma: 500qr

 

 

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki a

Xəstəlik adı

Məsarif norması *

Tətbiq üsulu və vaxtı

Gözləmə müddəti (çiləmələrin sayı)

Pomidor

Birillik ikiləpəlilər

1.1-1.4 kq/ha

Şitillər istixanaya əkilməzdən öncə

  • (1)

Pomidor

Birillik ikiləpəlilər

0.7 kq/ha

Mədəni bitkilər 2-4 yarpaqda ikən

30 (1)

Pomidor

Birillik ikiləpəlilər

1.0 kq/ha

Şitillərin əkinindən 15-20 gün sonra

30 (1)

Kartof

Birillik birləpəli və ikiləpəlilər

1.5-2.0 kq/ha

Çıxışadək torpağın çilənməsi

  • (1)

Kartof

Birillik birləpəli və ikiləpəlilər

0.3 kq/ha

Kartof bitkisi 5 sm olan mərhələdə

  • (1)

Qarayonca

Birillik birləpəli və ikiləpəlilər

1.4 kq/ha

-

  • (1)

Qarayonca

Birillik birləpəli və ikiləpəlilər

1.1 kq/ha

Qarayoncanın 10-15 sm mərhələsində

  • (1)

Soya

Birillik birləpəli və ikiləpəlilər

0.75-1.2 kq/ha

Çıxışdan öncə

  • (1)

Qızılgül

Birillik birləpəli və ikiləpəlilər

2.0 kq/ha

Erkən yazda bitki vegetasiyanın əvvəlində

7 (3)

 

( * ) 1 hektar üçün tövsiyə olunan preparat məsarif norması 200-400 lt suda həll edilir.