Hava Haqqında

Valsaqlif

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: 36 % qlifosat

Formulyasiya: Sulu məhlul

Özəlliklər: bitkiyə yarpaqları və digər yaşıl orqanları vasitəsi ilə daxil olur və bitkinin bütün orqanlarına, o cümlədən kökə qədər yayılır. tətbiq olunduqdan 5-7 gün sonra bitki məhv olur. Təsiretmənin ilkin əlaməti bitkinin 3-4 gündən sonra saralması və yarpaqların soluxması ilə müşahidə olunur. alaq otlarının veqetasiyası dövründə tətbiq edilir. praktik olaraq ətraf mühit üçün təhlükəli deyildir. Torpaq vasitəsi ilə bitkiyə keçmir. Valsaqlif-360- in torpaq aktivliyi yoxdur. Ona görə də Valsaqlif-360 səpilən torpaqlarda həmən əkin aparmaq olar. 

Qablaşdırma: 1lt

 

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki a

Xəstəlik adı

Istifadə miqdarı *

Dərmanlama dövrü

Meyvə, Sitrus Üzüm

Birillik alaq otları

2,0-4,0

Çiləmə yazda və yayda alaqların veqetasiyası dövründə (bitkiləri qorumaq şərti ilə)

Meyvə, Sitrus 

Üzüm

Çoxillik alaq otları

4,0-12,0

4,0

-

Müxtəlif bitkilərin əkilməsi üçün nəzərdə tutulmuş sahələr 
(taxıl, tərəvəz, texniki bostan, birillik gül bitkiləri)

Birillik alaq otları 
Çoxillik alaq otları

2,0-4,0

4,0-6,0

 

Çiləmə payızda məhsul yığımından sonra alaqların veqetasiyası dövründə

Boş sahələr, D-yolu, hava limanı, şosse yollarının kənarları və digər industrial sahələr

Kol-ağac bitkiləri,

Birillik və çoxillik otlar

4,0-12,0

Çiləmə avqust ayının ortalarından yarpaqlar tökülənə qədər.

( * )İşçi məhlul -1 ha 200-400 lt.