Hava Haqqında

Venti (Gremlin)

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: 150 qr/lt  İndoxacarb

Formulyasiya: Maye konsentratı

Özəlliklər: Venti zərərvericilərə qarşı istifadə olunan mədə-bağirsaq və kontakt təsirə malik insektisiddir. Tətbiq olunduqdan 24-60 saat ərzində zərərverici ölür.

Qablaşdırma: -

 

 

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki adı

Ziyanvericilərin adı

Məsarif norması

Üzüm

Salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)

25 ml / 100 lt su sürfə

Pambıq 

Pambıq sovkası (Heliothis armigera)

45 ml / da sürfə

Qarğıdalı

Qarğıdalı kəpənəyi (Sesamia nonagrioides) 
Qarğıdalı qurdu (Ostrina nubilalis) 

30 ml / da sürfə 

Pomidor

Pambıq sovkası (Heliothis armigera)

40 ml / da sürfə (tarla) 

 

Yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis)

35 ml / 100 lt su sürfə (istixana) 

Alma 

Almaqurdu (Cydia pomonella)

35 ml / 100 lt su yumurta-sürfə 

Fındıq

Fındıq uzunburnu (Curcilio nucum)

45 ml / da yetkin

Əvvəlcə etiketi oxuyun

 • Evdə istifadə etməyin
 • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
 • Dərman buxarı və zərrələri ilə nəfəs almayın
 • Maska, qoruyucu geyim, əlcək və eynəklərdən istifadə edin
 • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
 • Siqaret çəkməyin
 • Dərmanlanmış sahəyə 1 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır
 • Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.
 • İstifadə olunan bitki mühafizə preparatın boş qabının dörtdə bir hissəsini təmiz su ilə doldurub, yaxşı alxalayın və çalxalanmış suyu çiləyicinin çəninə boşaldın. Bunu üç dəfə təkrarlayın.

 

Zəhərlənmə əlamətləri :

Udulduğunda və solunduğunda təhlükəlidir. Dəriyə təmas halında həssaslıq yarada bilər.

 

İlk yardım tədbirləri

Göz: Təmas  halında 15-20 dəqiqə göz açıqkən bol su ilə yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır..

Dəri: Təmas halında geyimi çıxarın. Bədən hissələri bol su və sabunla yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır. (Bax P333 + P313)

Boğazdan keçməsi: Bir həkimə və ya zəhər mərkəzinə müraciət edin. Xəstəni qusdurmaya çalışmayın.

Qoxlama vasitəsilə: Normal istifadə şərtlərində zərərli təsir yoxdur. Uzun müddət nəfəs alınsa xəstəni dərman sahəsindən çıxarın. İsti və rahat yerdə saxlayın. Tibbi yardım alın.

ANTİDOTU  və Müalicəsi

Xüsusi antidot yoxdur. Əlamətlər görə müalicə tətbiq olunur.

 

DİQQƏT EDİLƏCƏK  İFADƏLƏR

H302 udulması halında zərərlidir.

H372 Uzun və ya təkrar məruz qaldıqdan sonra orqanlara zərər verə bilər.

H317 Allerqik dəri reaksiyalarına səbəb olur.

H411 Su mühitində davamlı, zəhərli təsir.

 

 

TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):

P273 Ətraf mühitə yayılmasına yol verməyin

P260Tozu / tüstüsü / qazı / buxarını / spreyi ilə nəfəs almayın.

P280 Qoruyucu əlcək / qoruyucu qeyim / göz qoruyucu / üz qoruyucudan istifadə edin.

P333 + P313 Dəridə iltihab və ya qaşıntı söz mövzusu isə: Tibbi yardım / müdaxilə edin.

P314 Özünüzü yaxşı hissetməzsiniz, tibbi məsləhət / müdaxilə alın.

P501 Məzmunu / konteynerin tətbiq olunan qaydalara uyğun olaraq atılması.

EUH401 İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə istiqamətli riskləri önləmək üçün, istifadə etməyə dair təlimatlara riayət edin.

 

ÜMUMİ MƏLUMATLAR: Gremlin® axıcı konsentrat formulyasında üzüm, pambıq, qarğıdalı, pomidor, bibər, alma və fındıqda zərərlilərlə mübarizədə istifadə olunan  mədə və kontakt təsirli bir insektisittir. Zərərli sürfələrin hər dövründə təsirli olur.

Gremlin® həşəratdakı sinir hüceyrələrində natrium kanallarını manə törətməklə hərəkət edir və çox qısa bir müddət sonra zərərvericinin qidalanması və digər fəaliyyətləri dayandıracaq və ya azalacaq. 24 ilə 60 saat içində də zərərverici ölür.

Gremlin® tətbiqindən sonra bitki üzərində dərman qurumasından sonra yağan yağışlardan təsirlənməz, tətbiqi təkrarlamağa ehtiyac qalmaz.         

 

DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:

Tövsiyə olunan preparat lazım olan miqdarda ayrı bir qabda su ilə qarışdırılaraq həll edilir. Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur. Hazırlanmış məhlul çiləyicinin qarışdırıcısı işlədiyi halda çənə tökülür. Qarışdırılma davam edərək qalan su da çənə əlavə edilir. Çiləmə başa çatana kimi qarışdırılma dava etdirilir. Hazırlanmış işçi məhlul həmin gün istifadə olunmalıdır.

 

TƏNZİMLƏNMƏSİ:

Tətbiqdən əvvəl çiləyici aparatının tənzimləmə işləri aparılmalıdır. Xüsusi sahədə tətbiq olunacaq qarışıq miqdarı tətbiqlərdə yaxşı bir örtük təmin etmək üçün düzəldilməlidir. Tətbiq günü sərin saatlarında, küləksiz və ya az küləkli hava şəraitində edilməlidir.

 

ÇİLEYİCİ APARATININ TƏMİZLİĞİ:

Dərman preparatının istifadəsi tamamlandıqdan sonra çiləyicinin içərisində olan dərman preparatının tamamilə  boşalmasından əmin olun. Çiləyicinin çəninə təmiz su dolduraraq qarıştırıcını işe salmaqla bütün hissəcikləri yayxalayın. Yaxalama işlərini su kanallarına yaxın aparmayın. Yaxalanmış suyu su kanallarına boşaltmayın.

 

BİTKİ QORUMA MƏHSULUNU İSTİFADƏ ŞƏKLİ:

Bağ salxım güvəsinə qarşı salxım güvəsi tətbiq zamanları təxmin-xəbərdarlıq sisteminə görə müəyyən edilir. Larvasid tətbiqi üçün tələlərdən tutulan kəpənək sayı təpə nöqtəsinə çatıb, düşməyə başlamalı, təsirli istilik məbləği 1-ci dövrdə 120 gün-dərəcə, toran istilikləri üst-üstə 2 gün 15 ° C və üzərində olmalı, bu vəziyyət irəliləyən günlərdə də davam etməlidir. Təsirli istilik məbləği 2-ci dövrdə 520 gün-dərəcə, 3-cü dövrdə 1047 gün-dərəcəyə çatmalı, asma fenolojisi 1-ci dövrdə çiçək tumurcuğu, 2-ci dövrdə qoru, 3-cü dövrdə dadlanma başlanğıcı dövründə olmalıdır. İlk sürfə çıxışı görüldüyündə ilaçlamaya qərar verilir. Hər dövrdə bir tətbiq edilir.

 

Pambıqda yaşılqurda qarşı seçilmiş  3 m aralı uzunluğunda olan bütün bitkilər yaşılqurd yumurta və larvası olaraq yoxlanılır və 3 m uzunluğunda 2 sürfənin olduğu zaman tətbiq olunmağa qərar verilir.

 

Pambıqda pambıq yarpaq qurduna qarşı 10-15 addımda bir bitki olmaqla ümumi 25 bitkinin yarpaq, daraq, çiçək və kozaları nəzarət edilir. Bitki başına 0.5 sürfə və ya 25 bitkidə 2 yumurta paketi və ya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüyündə tətbiqə qərar verilir.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı İlk yumurta aşkar edilərkən tətbiq edilir. Birinci tətbiqdən sonra 15 gün aralığında daha 2 tətbiq verilir.

Pomidorda yaşıl qurda qarşı 50-100 bitki sahələrin ölçüsünə görə nəzarət edilir və bitki, yumurta və sürfələrin çiçəkləri, yaprakları, budları, meyvələri və tumurcuqları araşdırılır. 100-dən 5-i  tapılıbsa, tətbiq edilir.

Pomidorda pambıq yarpaq qurdu künclərdə istiqamətində gedərək, 100 bitkidə 1-2 yeni açılmış yumurta paketi və ya 4-5 sürfə görüldüyündə zərərli ilə mübarizə tələb olunur. Tətbiq sürfələr dağılmadan edildiyində nəticə daha yaxşı olacağından tətbiq zamanına diqqət göstərilməlidir.

Alma içqurdu: Alma iç qurduna qarşı ediləcək ilaçlamalar təxmin və erkən xəbərdarlıq sisteminə görə istiqamətləndirilməlidir. Alma iç qurdu mübarizəsində hədəf, hər Dole aid sürfə çıxışı müddətində ağacları dərmanları alaraq yumurtadan çıxan sürfələri meyvə içinə girmədən əvvəl öldürməkdir.

Fındıq qurduna qarşı meyvələrin mərcimək iriliğinde gəldiyi dövrdə edilən idarələrdə 10 yanvar  2 dən çox fındıq qurdu görülməsi vəziyyətində tətbiq edilər.

Bibərdə yaşıl qurda qarşı  50-100 bitki sahənin ölçüsünə görə nəzarət edilir və bitki, yumurta və sürfələrin çiçəkləri, yaprakları, sapı, meyvələri və sürgünləri aranır. 100-dən 5-i tapılıbsa, tətbiq edilir.

 

Ətraf mühitin mühafizəsi tədbirləri:

Bal arıları və tozlayıcı arıların (bombus arıları) aktiv olmadığı zaman tətbiq olunmalıdır. (Məsələn səhər erkən yada axşam saatlarında tətbiq). Bombus arılarının tozlayıcı olaraq istifadə edildiyi yerlərdə evlərin damında, üzümlüklərdə Gremlin® tətbiqində əvvəl bağlanılması və dərmanlama sonrasında 72 saat ərzində bağlı tutulması təklif edilər. Dərmanın ümumi olaraq dərmanlama xaricindəki bitkilərə çatmasına mane olun

Gremlin®'in faydalı böcəklər, tozlayıcı arılar və parazitoidler üzərindəki yüksək dərəcədəki seçiciliyi göz önünə alındığında Quraşdırılmış Mübarizə proqramlarında (IPM) istifadə edilə bilər

İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər.                                    

 • Dərmanı anbarlarda qapalı olaraq mühafizə edin
 • Boş dərman qablarından hər hansı bir məqsədlə istifadə etməyin.
 • Arılara zəhərlidir. Çiçəklənmə zamanı istifadə etməyin.
 • Balıq üçün toksikdir. Yeraltı və yerüstü sularına bulaştırmaqdan qaçının

Saxlama şəraiti:

Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 2 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur                              .

ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.

DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:

Gremlin® adlı bitki qoruma məhsulu, təsir mexanizminə görə Qrup 22 olaraq təsnif bir insektisittir. Bitki mühafizəsi məhsulları eyni hərəkət mexanizmi ilə təkrarlanan tətbiq müqavimət inkişafına kömək edir. Buna görə Gremlin® tərəfindən eyni istehsal mövsümündə müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün tövsiyə edilən ümumi proqram sayından artıq olmamalıdır. Tətbiqin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup 22 xarici) bitki qoruma məhsullarının istifadə edilməsinə diqqət yetirin.

Başqa təsir mexanizminə sahib İnsektisit dəyişmələr olaraq istifadə edilməsi və ya bu növ dərmanlarla tank qarışığı edilməsi zərərvericiləri dayanıqlılıq qazanmasını gecikdirər və ya qarşısını alır.

Gremlin®'in təsirli maddəsi Indoxacarb yeni və fərqli bir təsir şəklinə sahib olduğu üçün böcəklərin dayanıqlılıq qazandığı sahələrdə bu dərmanın tətbiq olunması davamlılığı gecikdirmək yada qarşısını almaq üçün çox uyğundur. Lazım olduğu hallarda Gremlin®'in fərqli təsir mexanizmi olan karbamat, sintetik piretroid orqanik fosforlular yada acyl UREA qrupundan insektisitlerle dəyişmələ olaraq istifadə edin. Zərərli iqtisadi zərər səviyyəsinə çatdıqda zərərli intensivliyi və spreyi izləyin. Sıxlıq çoxdursa zərərlidir bir dölü üçün birdən çox dərmanlama edilməsi lazım ola bilər.

Gremlin® tətbiqləri üçün daim etiketteki doza, dərmanlama üçündür və zamanlama ilə əlaqədar tövsiyələrə ardınca gedin. Gremlin® təsirli maddəsi Indoxacarb'ın bir çox faydalı böcəklərə yüksək dərəcədə seçici olması, zərərvericiləri təzyiq altında tutulmasında üstünlüklü bir vəziyyət yaradacaq eyni zamanda bu zərərvericiləri dərmanlara qarşı davamlılıq qazanmasının qarşısını fayda təmin edəcək.

Gremlin® ilə mövsüm içində eyni yerdə qarğıdalı, Süfrəlik və şərab Üzüm 3, bibərdə 2, pomidor, pambıq və almada 4, fındıqda 1-dən çox tətbiq etməyin.

QARIŞABİLİRLİK ŞƏRTLƏRİ : Bilinən bir çox fungisit və insektisitlerle qarışa bilər.