Hava Haqqında

Folpan

Məhsul Haqqında

Aktiv maddə: % 80 FOLPET

Formulyasiyası: Suda həll olunan qranuller (WDG)

 

İSTİFADƏ OLUNDUĞU BİTKİ VƏ XƏSTƏLİKLƏR

 

Bitki Adı

Xəstəliklər

Məsarif norması

Son çiləmə ilə yığım arasındaki  müddət

Üzüm

Ölü Kol (Phomopsis viticola)

Boz Çürümə (Botrytis cinerea)

Mildiyo (Plasmopara viticola)

150 g / 100 l su

125 g / 100 l su

125 g/ 100 l su

7

Pomidor (tarla)

Fitoftora (Phytophthora infestans Mont de Bary)

125 g / da

7

Şaftalı

Yarpaq qıvrılması

(Taphrina deformans)

200 g / 100 l su

7

Xiyar

(istixana)

Peronozporioz

(Pseudoperonospora cubensis)

200 g / 100 l su

 

7

Çiyələk

(istixana)

Boz çürümə (Botrytis cinerea)

125 g / 100 l su

7

 

 

DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:

Çiləyicinin  çəni  yarıya qədər  su ilə doldurulur. Tövsiyə olunan müəyyən miqdar dərman preparatı ayrı bir qabda suda qarışdırılır və çiləyicinin çəninə tökülür. Çiləyicinin qarışdırıcısı işlək vəziyyətdə olaraq qalan su da çənə əlavə edilir. Digər dərmanlarla qarışırlarsa , FOLPAN  80 WDG ayrı bir qabda həll edilib , yarısına qədər su ilə dolu Çiləyicinin çəninə birinci tökülür. Çiləyicinin qarışdırıcısı işlək vəziyyətdə olaraq digər preparat da suda həll edilərək çənə əlavə edilir və çənə qalan su əlavə edilir. Bu qarışıq  saxlanılmadan istifadə edilməlidir. Çiləmə zamanı bitkinin bütün tərəfləri  dərmanla islanmalıdır. Çiləmə küləksiz havalarda  aparılmalıdır.

 

ÇİLƏMƏ QAYDASI VƏ ZAMANI:

 • Qış çiləməsi: budamadan sonra tumurcuqlar oyanmamışdan əvvəl
 • Yaz çiləməsi: Birinci çiləmə zoğlar 2-3 sm ikən, ikinci çiləmə, zoğlar 8-10 sm ikən, üçüncü çiləmə zoğlar 25-30 sm-yə çatdığı dövrdə aparılmalıdır.

Dərmanlama texnikası:Gərək qış və yaz çiləmələri  havanın  açıq  və günəşli günlərdə aparılmalıdır. Çiləmə aparılarkən  budama aparılan yerlər yaxşı dərmanlanmalıdır. Yaz çiləməsində yeni çıxmış zoğlar tamamilə dərmanla  örtülməsi təmin edilməlidir.

 

Üzümdə boz çürümə xəstəliyinə qarşı; Çiləmə üzüm yetkinləşmə başlanğıcında başlanır. Sonrakı çiləmə dərmanın təsir müddəti və infeksiya sıxlığı nəzərə alınaraq 10-12 gün sonra təkrarlanır.

Üzümdə Mildiyö xəstəliyinə qarşı; Üzümdə zoğlar 25-30 sm boyda ikən çiləməyə başlanır. Meteoroloji şərtlər xəstəliyin infeksiyası üçün davam edərsə və spreyin davamı zəruri sayılırsa, preparatın təsirinin müddəti nəzərə alınmaqla 10-14 gün aralıqlarla spraying həyata keçirilə bilər. Xəstəlik infeksiyası üçün uyğun şərtlər qalxdığında çiləmələrə son verilməlidir.

 

 

Əvvəlcə etiketi oxuyun

 • Evdə istifadə etməyin
 • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
 • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
 • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
 • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
 • Siqaret çəkməyini.
 • Dərmanlanmış sahəyə 7 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır

Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.

 

ZƏHƏRLƏNMƏ ƏLAMƏTLƏRİ:: Gözlərdə qızartı, göz yaşı, dəri, burun və boğaz qıcıqlanmasına səbəb olur. Təkrarlanan maruziyette kontakt dermatit ola bilər.

 

İLK YARDIM TƏDBİRLƏRİ

Göz: Təmas  halında 15-20 dəqiqə göz açıqkən bol su ilə yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır.

Dəri: Təmas halında geyimi çıxarın. Bədən hissələri bol su və sabunla yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır. Boğazdan keçməsi: Dərhal tibbi yardım ilə təmin edin. Həkimin nəzarətində, xəstəni qusturun. Şüuru bağlı xəstəyə ağızdan bir şey verilməz və qusturulmaz.

Qoxlama vasitəsilə: Təsirə məruz qalan şəxs təmiz havaya nəql edilməlidir. Əgər nəfəs almaqda çətinlik çəkirsə, süni tənəffüs verin. Dərhal həkimə müraciət edilməlidir

 

ANTİDOTU  və Müalicə

Xüsusi antidot yoxdur. Əlamətlər görə müalicə tətbiq olunur.

 

TƏTBİQ VƏ ƏTRAF MÜHIT ÜZRƏ RİSK ŞƏRHLƏRİ VƏ AÇIQLAMALARI:

R20 Tənəffüs edilməsi halında zərərlidir.

R36 Gözləri qıcıqlandırır.

R40 Kanserojenik təsir üçün məhdud dəlil.

R43 Dərinin həssaslığına səbəb ola bilər.

R50 Suda yaşayan orqanizmlərə çox zəhərli.

 

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ VƏ ŞƏRHLƏRİ:

S2 Uşaqların çata biləcəyi yerlərdən uzaq saxlayın.

S13 yeməklərin, içkilərin və heyvan yemlərini uzaq saxlayın.

S20 / 21 İstifadə əsnasında yemək yeməyin, içki və siqaret çəkməyin.

S24 / 25 Göz və dəri ilə təmasından çəkinin.

S26 Göz ilə təmasında dərhal bol su ilə yuyun və həkimə müraciət edin.

S29 / 56 Kanalizasiya sisteminə boşaltmayın. Tullantıların və konteynerin təhlükəli və ya xüsusi tullantı toplama məntəqələrinə atılması.

S35 Bu maddə və qabı etibarlı bir şəkildə aradan edilməlidir.

S36 / 37/39 Uygun qoruyucu geyim, qoruyucu əlcək, qoruyucu eynək / maska istifadə edin.

S46 udulması halında dərhal bir həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.

S61 Ətraf mühitə azad edilməsini qaçının. Xüsusi istifadə təlimatları / Təhlükəsizliyə dair məlumatlar səhifəsinə baxın.

 

İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər.  

 • Balıqlara zəhərlidir.
 • Yeraltı və yerüstü sularına bulaştırmaktan qaçının.
 • Çox isti və quraq şərtlərdə ayrıca mədəniyyət bitkisi stress altındaykən uygulanmamalıdır.
 • Boş dərman qablarını üsuluna uyğun məhv edin.
 • Digər məqsədlər üçün heç vaxt boş paketləri istifadə etməyin.
 • Bitki qoruma məhsullarını boş qida və içki qutularına qoymayın.

 

Saxlama şəraiti: Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 2 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur.                     

 

ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.

 

LİSENZİYA SAHİBİ:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret